Gå direkte til indhold

Dansk Cricket-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Cricket-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 60
dcf@cricket.dk

Idrætter

Aktiviteter
Cricket

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.180
Fonde og andre (internationale) organisationer: 2.536
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 436
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 210

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.401
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.061
Eliteaktiviteter: 2.110
Information, kommunikation og marketing: 127
Kursusudgifter: 28
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 153
Renteudgifter og kursreguleringer: 70

Årets resultat 2018: tkr. -180

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 3.463
Varelager: 232
Tilgodehavender: 84
Likvide beholdninger: 194
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.248
Hensættelser: 71
Kortfristet gæld: 654
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi ønsker fortsat at udvikle de klubber der vil og kan – dette med henblik på vækst i børne- og ungdomsrækkerne.
Spor 2: Vi vil udvikle vores organisation, så den tilpasses vores strategi.
 
DIF-konsulent: Martin Bro
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard