Gå direkte til indhold

Dansk Cricket-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Cricket-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 60
dcf@cricket.dk

Idrætter

Aktiviteter
Cricket

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Alex Olsen
Tlf. 21 62 96 32
alex@cricket.dk
 
Landstræner
Jeremy Bray
Tlf. 53 89 30 60

Bestyrelsesformand

Umair Saqab Butt
Tlf. 26 24 87 42
umair@privat.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.059
Fonde og andre (internationale) organisationer: 3.135
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 447
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 134
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 40

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.299
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.564
Eliteaktiviteter: 2.386
Information, kommunikation og marketing: 80
Kursusudgifter: 98
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 203
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 185

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Årets resultat 2016 (negativt = overskud): 185
Anlægsaktiver: 323
Finansielle anlægsaktiver: 3.476
Varelager: 0
Tilgodehavender: 39
Likvide beholdninger: 948
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.475
Hensættelser: 674
Kortfristet gæld: 637
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi ønsker fortsat at udvikle de klubber der vil og kan – dette med henblik på vækst i børne- og ungdomsrækkerne.
Spor 2: Vi vil udvikle vores organisation, så den tilpasses vores strategi.
 
DIF-konsulent: Torben Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard

Information om cookies.

Accepter