Gå direkte til indhold

Dansk Boldspil-Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 22 22
dbu@dbu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Fodbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Futsal
Udefodbold
Indefodbold

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Adm. Direktør Claus Bretton-Meyer
Tlf. 43 26 22 59
cnbm@dbu.dk
 
Elitechef
Kim Hallberg
Tlf. 43 26 22 38
khal@dbu.dk

Bestyrelsesformand

Jesper Møller Christensen
Tlf.
jemo@dbu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 18.910
Fonde og andre (internationale) organisationer: 14.695
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 25.706
Kurser: 19.727
Renteindtægter og kursreguleringer: 7.156
Sponsorer, rettigheder og entré: 164.153
Team Danmark: 11.191
Andre indtægter: 955

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 29.927
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 43.201
Eliteaktiviteter: 149.930
Information, kommunikation og marketing: 9.802
Kursusudgifter: 19.998
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 6.098
Renteudgifter og kursreguleringer: 320

Årets resultat: tkr. 3.217

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 34.628
Finansielle anlægsaktiver: 500
Varelager: 369
Tilgodehavender: 37.725
Likvide beholdninger: 182.922
Andre aktiver: 5.248

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 133.869
Hensættelser: 15.947
Kortfristet gæld: 111.576
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil have flere teenagere i fodboldklubberne
Spor 2: Vi vil have flere voksenmotionsspillere i fodboldklubberne
Spor 3: Vi vil gøre fodbold mere tilgængeligt for alle børn i skoler og boligområder
Spor 4: Fodbold for piger under 13 år
Spor 5: Vi vil fremme dansk fodbolds interesser internationalt og præge udviklingen med værdier som åbenhed, gennemsigtighed og good governance
 
DIF-konsulent: Jan Darfelt
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard

Information om cookies.

Accepter