Gå direkte til indhold

Dansk Boldspil-Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 22 22
dbu@dbu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Fodbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Futsal
Udefodbold
Indefodbold

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 18.366
Fonde og andre (internationale) organisationer: 32.994
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 20.373
Kurser: 14.401
Renteindtægter og kursreguleringer: 3.564
Sponsorer, rettigheder og entré: 250.477
Team Danmark: 8.800
Andre indtægter: 11.156

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 53.154
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 67.215
Eliteaktiviteter: 214.792
Information, kommunikation og marketing: 6.375
Kursusudgifter: 19.070
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 4.406
Renteudgifter og kursreguleringer: 5.314

Årets resultat 2018: tkr. -10.195

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 33.511
Finansielle anlægsaktiver: 14.611
Varelager: 288
Tilgodehavender: 44.799
Likvide beholdninger: 188.036
Andre aktiver: 2.444

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 137.469
Hensættelser: 9.899
Kortfristet gæld: 136.325
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil have flere teenagere i fodboldklubberne
Spor 2: Vi vil have flere voksenmotionsspillere i fodboldklubberne
Spor 3: Vi vil gøre fodbold mere tilgængeligt for alle børn i skoler og boligområder
Spor 4: Fodbold for piger under 13 år
Spor 5: Vi vil fremme dansk fodbolds interesser internationalt og præge udviklingen med værdier som åbenhed, gennemsigtighed og good governance
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak 
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard