Gå direkte til indhold

Dansk Automobil Sports Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Automobil Sports Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 80
dasu@dasu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Automobilsport (4 hjul)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Rafting
Rally
Banesport

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Ture Hansen
Tlf. 61 70 74 74
tmh@dasu.dk
 
Sportschef
Bo Baltzer Nielsen
Tlf. 28 26 37 01
bbn@dasu.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Møller-Nielsen
Tlf. 22 47 12 30
hmn@dasu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.605
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6.639
Kurser: 359
Renteindtægter og kursreguleringer: 80
Sponsorer, rettigheder og entré: 558
Team Danmark: 900
Andre indtægter: 322

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.566
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 885
Eliteaktiviteter: 550
Information, kommunikation og marketing: 877
Kursusudgifter: 366
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.143
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 1.076

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 295
Finansielle anlægsaktiver: 1.264
Varelager: 0
Tilgodehavender: 902
Likvide beholdninger: 2.757
Andre aktiver: 431

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 4.913
Hensættelser: 335
Kortfristet gæld: 401
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

 
Strategiaftale med DIF
Spor 1:
A) Enklere regler: Der skal være færre reglementer og regler, og dem der er, skal være nemmere at læse og forstå. Forbundet tilknytter her en jurist de to første år for at sikre, at sporten lever op til alle (sikkerhedsmæssige) krav og samtidig kan opnå succes med resultatmålet. 
B) Nemmere at være medlem: DASU skal være en moderne organisation, der så vidt muligt anvender digitale (selvbetjenings) løsninger.
C) Fra drift til sport: DASU ønsker at reducere mængden af administrative opgaver, som de frivillige tager sig af. Så vidt muligt skal administrative opgaver forenkles og varetages af DASU’s sekretariat. 
Spor 2: Vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 20-40 år.
Spor 3: Vi vil udvikle vores kernetilbud for at sikre fastholdelse af flere medlemmer i sporten.

DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin

Information om cookies.

Accepter