Gå direkte til indhold

Dansk Automobil Sports Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Automobil Sports Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 80
dasu@dasu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Automobilsport (4 hjul)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Rafting
Rally
Banesport

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.658
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6.939
Kurser: 246
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 647
Team Danmark: 1.000
Andre indtægter: 4.627

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 5.267
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.088
Eliteaktiviteter: 6.733
Information, kommunikation og marketing: 1.314
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 593
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -1.124

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 95
Finansielle anlægsaktiver: 1.050
Varelager: 0
Tilgodehavender: 593
Likvide beholdninger: 3.089
Andre aktiver: 549

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.080
Hensættelser: 750
Kortfristet gæld: 1.818
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

 
Strategiaftale med DIF
Spor 1:
A) Enklere regler: Der skal være færre reglementer og regler, og dem der er, skal være nemmere at læse og forstå. Forbundet tilknytter her en jurist de to første år for at sikre, at sporten lever op til alle (sikkerhedsmæssige) krav og samtidig kan opnå succes med resultatmålet. 
B) Nemmere at være medlem: DASU skal være en moderne organisation, der så vidt muligt anvender digitale (selvbetjenings) løsninger.
C) Fra drift til sport: DASU ønsker at reducere mængden af administrative opgaver, som de frivillige tager sig af. Så vidt muligt skal administrative opgaver forenkles og varetages af DASU’s sekretariat. 
Spor 2: Vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 20-40 år.
Spor 3: Vi vil udvikle vores kernetilbud for at sikre fastholdelse af flere medlemmer i sporten.

DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp