Gå direkte til indhold

Dansk Atletik Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 08
daf@dansk-atletik.dk

Idrætter

Aktiviteter
Atletik
Gang
Løb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Gang
Stavgang
Baneløb
Cross-landevejsløb

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.089
Fonde og andre (internationale) organisationer: 14.723
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 16.845
Kurser: 351
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.495
Team Danmark: 2.703
Andre indtægter: 25

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.777
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 34.002
Eliteaktiviteter: 6.177
Information, kommunikation og marketing: 315
Kursusudgifter: 510
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 382
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 68

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 376
Finansielle anlægsaktiver: 5
Varelager: 259
Tilgodehavender: 5.224
Likvide beholdninger: 2.672
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.194
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 7.342
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere konkurrenceudøvere i alderen 12-29 år og færre ”sorte pletter” på atletik landkortet
Spor 2: Vi vil opnå et eliteniveau, der som minimum svarer til befolkningens størrelse.
Spor 3: BDFL Flere løbere i og udenfor forening
Spor 4: Alle skal dyrke atletik i skolen (Skole OL)
Spor 5: Strategisk eventarbejde nationalt og internationalt

DIF-konsulent: Aske Fayaz Persson
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp