Gå direkte til indhold

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 84
dai@dai-sport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.499
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 37
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 9
Sponsorer, rettigheder og entré: 60
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 994

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.416
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.061
Eliteaktiviteter: 72
Information, kommunikation og marketing: 60
Kursusudgifter: 258
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 333
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat 2018: tkr. -601

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 47
Tilgodehavender: 237
Likvide beholdninger: 5.679
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 4.871
Hensættelser: 245
Kortfristet gæld: 847
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DAI vil løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud til seniorer.
Spor 2: DAI vil styrke og etablere nye samarbejder for at styrke sammenhængskraften imellem idrætsprojekter og andre specialforbund.
Spor 3: DAI vil løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud til ”særligt udsatte grupper”.
Spor 4: Udvikling af traditionelidrætten og udvalgte motionssport for selvorganiserede voksne begyndere med henblik på øget medlemstal.

DIF-konsulent: Martin Bro
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer