Gå direkte til indhold

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Arbejder Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 84
dai@dai-sport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Forbundssekretær Palle Thomsen
Tlf. 43 26 23 82
thomsen@dai-sport.dk
 
Bestyrelsesformand
Peer Huniche
Tlf. 22 38 04 72
peer.huniche@dai-sport.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.073
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 43
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 28
Sponsorer, rettigheder og entré: 60
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 1.525

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.292
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.466
Eliteaktiviteter: 64
Information, kommunikation og marketing: 61
Kursusudgifter: 349
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 233
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat: tkr. -38

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 124
Tilgodehavender: 757
Likvide beholdninger: 6.575
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 4.034
Hensættelser: 2.280
Kortfristet gæld: 1.142
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DAI vil løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud til seniorer.
Spor 2: DAI vil styrke og etablere nye samarbejder for at styrke sammenhængskraften imellem idrætsprojekter og andre specialforbund.
Spor 3: DAI vil løfte en væsentlig samfundsmæssig opgave ved at kvalificere idrætstilbud til ”særligt udsatte grupper”.
Spor 4: Udvikling af traditionelidrætten og udvalgte motionssport for selvorganiserede voksne begyndere med henblik på øget medlemstal.

DIF-konsulent: Jon Mortola Hansen
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer

Information om cookies.

Accepter