Gå direkte til indhold

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 26 23 16
daff@daff.dk

Idrætter

Aktiviteter
Amerikansk fodbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Cheerleading

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Administrationschef Nicolai Blom
Tlf. 70 26 23 16
nb@daffmail.dk
 
Sportschef
Lars Carlsen
Tlf. 22 75 56 84
lc@daffmail.dk

Bestyrelsesformand

Michael Brøndum Hansen
Tlf. 
formand@daff.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.395
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.522
Kurser: 600
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 417

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.278
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.780
Eliteaktiviteter: 1.958
Information, kommunikation og marketing: 92
Kursusudgifter: 471
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 136
Renteudgifter og kursreguleringer: 1

Årets resultat: tkr. 218

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 395
Likvide beholdninger: 346
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 84
Hensættelser: 150
Kortfristet gæld: 507
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.
Spor 2: DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept.
Spor 3: DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.
Spor 4: DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

DIF-konsulent: Jon Mortola Hansen
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen

Information om cookies.

Accepter