Gå direkte til indhold

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 26 23 16
daff@daff.dk

Idrætter

Aktiviteter
Amerikansk fodbold

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Cheerleading

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.762
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.489
Kurser: 871
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 193
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 125

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.486
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.984
Eliteaktiviteter: 2.224
Information, kommunikation og marketing: 106
Kursusudgifter: 452
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 66
Renteudgifter og kursreguleringer: 3

Årets resultat 2018: tkr. 119

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 402
Likvide beholdninger: 254
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 291
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 365
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DAFF ønsker stærke og stabile klubber, hvor klubbestyrelserne har en professionel tilgang til at drive foreningen. Vi ønsker at styrke klubbernes bestyrelser og foreninger ved at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer og frivilliges kompetencer. Vi vil endvidere arbejde med diversitet i forhold til klubberne og forbundets sammensætning af bestyrelse, trænere, ledere mv. især med fokus på kønsfordelingen.
Spor 2: DAFF ønsker at øge medlemstallene med udgangspunkt i forbundets 3 aktiviteters vækstpotentiale. Medlemsvæksten skal understøttes af vores U12/U14 koncept.
Spor 3: DAFF ønsker at forbedre og videreudvikle vores nuværende talent- & elitearbejde. Vi ønsker at styrke det langsigtede talentarbejde ved at skabe attraktive og velfungerende talent- & elitemiljøer i alle vores tre idrætsgrene. For DAFF bygger ethvert talent- & elitearbejde på et solidt og velfungerende breddearbejde, hvor der er en rød tråd mellem bredde, talent og elite.
Spor 4: DAFF ønsker gennem samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere at øge idrætsdeltagelsen blandt udsatte grupper.

DIF-konsulent: Martin Borch
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen