Gå direkte til indhold

Danmarks Sportsdanserforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Sportsdanserforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 40 76 61 47
info@sportsdans.dk

Idrætter

Aktiviteter
Dans

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Folkedans
Standarddansk
Rock-n Roll

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.050
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 42
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 1.369
Andre indtægter: 2
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 411
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.029
Eliteaktiviteter: 2.071
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 29
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat 2018: tkr. -77

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 109
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 162
Likvide beholdninger: 1.358
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.201
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 428
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle en fællesorganisation for al dans i Danmark
Spor 2: Vi vil udvikle dansesportens aktiviteter for at fastholde medlemmerne
Spor 3: DS Elite – Team Danmark aftale
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin