Gå direkte til indhold

Danmarks Skiforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Skiforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 33
skiforbund@skiforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Skiløb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Langrend

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.667
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.339
Kurser: 4.515
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 23
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 726

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 4.610
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 3.385
Eliteaktiviteter: 1.425
Information, kommunikation og marketing: 24
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 369
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 263

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 399
Likvide beholdninger: 6.931
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.638
Hensættelser: 502
Kortfristet gæld: 3.190
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Danmarks Skiforbund ønsker at rekruttere medlemmer blandt de 5 % af danske skiløbere, som vil blive bedre på ski.
Spor 2: Danmarks Skiforbund ønsker at udvikle vores klubber, så der skabes et sportslig tilbud til medlemmerne i klubberne hele året rundt (breddeidræt).
Spor 3: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere et sportsligt udviklingsmiljø forankret i klubberne (konkurrence/elite).
Spor 4: Danmarks Skiforbund ønsker at etablere faciliteter, som gør idrætten mere tilgængelig og økonomisk overkommelig.
Spor 5: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at sikre indflydelse i det internationale arbejde.

DIF-konsulent: Martin Borch
DIF bestyrelseskontakt: Anne-Mette Binder