Gå direkte til indhold

Danmarks Motor Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Motor Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 40 50 02 02
dmu@dmusport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Motorsport (2 hjul)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.264
Fonde og andre (internationale) organisationer: 103
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 6.902
Kurser: 204
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 244
Team Danmark: 1.141
Andre indtægter: 2.144

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 5.498
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 2.892
Eliteaktiviteter: 2.889
Information, kommunikation og marketing: 847
Kursusudgifter: 311
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 721
Renteudgifter og kursreguleringer: 174

Årets resultat 2018: tkr. 660


Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 676
Finansielle anlægsaktiver: 4.122
Varelager: 57
Tilgodehavender: 860
Likvide beholdninger: 0
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.918
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.797
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil styrke indsatsen på miljøområdet med fokus på at sikre og øge tilgængeligheden på banerne.
Spor 2: Vi vil styrke talentudviklingen ved at indføre ATK i Speedway og Motocross.
Spor 3: Vi vil rekruttere aktive medlemmer, ved fokus på 8-16 årige, piger/kvinder og gennem nye idrætstrends.
Spor 4: Vi vil styrke klubbernes organisering og klubledernes kompetence med fokus på bestyrelsesarbejde og frivillig ledelse.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt:Anne-Mette Binder