Gå direkte til indhold

Danmarks Motor Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Motor Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 40 50 02 02
dmu@dmusport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Motorsport (2 hjul)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Jonas Nygaard Nielsen
Tlf. 40 44 95 54
jn@dmusport.dk
 
Sportschef
Søren Normann Andersen
Tlf. 43 26 26 13 (#4)
sa@dmusport.dk

Bestyrelsesformand

Jørgen Bitsch
Tlf. 21 46 55 44
jorgen.bitsch@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.282
Fonde og andre (internationale) organisationer: 41
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 7.842
Kurser: 329
Renteindtægter og kursreguleringer: 101
Sponsorer, rettigheder og entré: 137
Team Danmark: 1.286
Andre indtægter: 2.850

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.377
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 3.741
Eliteaktiviteter: 3.622
Information, kommunikation og marketing: 996
Kursusudgifter: 477
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 996
Renteudgifter og kursreguleringer: 4

Årets resultat: tkr. -345


Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 597
Finansielle anlægsaktiver: 4.170
Varelager: 82
Tilgodehavender: 323
Likvide beholdninger: 0
Andre aktiver: 489

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.593
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 2.068
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil styrke indsatsen på miljøområdet med fokus på at sikre og øge tilgængeligheden på banerne.
Spor 2: Vi vil styrke talentudviklingen ved at indføre ATK i Speedway og Motocross.
Spor 3: Vi vil rekruttere aktive medlemmer, ved fokus på 8-16 årige, piger/kvinder og gennem nye idrætstrends.
Spor 4: Vi vil styrke klubbernes organisering og klubledernes kompetence med fokus på bestyrelsesarbejde og frivillig ledelse.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin

Information om cookies.

Accepter