Gå direkte til indhold

Danmarks Ishockey Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Ishockey Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 25 26 05
ishockey@ishockey.dk

Idrætter

Aktiviteter
Ishockey

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.306
Fonde og andre (internationale) organisationer: 14.543
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.779
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 18.263
Team Danmark: 5.440
Andre indtægter: 532

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.346
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 600
Eliteaktiviteter: 19.220
Information, kommunikation og marketing: 8.738
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 793
Renteudgifter og kursreguleringer: 82

Årets resultat 2018: tkr. 13.084

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 663
Finansielle anlægsaktiver: 275
Varelager: 0
Tilgodehavender: 12.716
Likvide beholdninger: 8.431
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 15.269
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 6.816
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil rekruttere 417 nye ishockeyspillere i alderen 0 – 12 år. 
Spor 2: Vi vil udvikle og styrke DIU’s organisation. 
Spor 3: Vi vil skabe bedre talentudvikling med fokus på træningskultur og gode træningsmiljøer.
Spor 4: Styrke Dansk Ishockeys position internationalt.

DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen