Gå direkte til indhold

Danmarks Ishockey Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Ishockey Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 25 26 05
ishockey@ishockey.dk

Idrætter

Aktiviteter
Ishockey

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Ulrik Larsen
Tlf. 20 46 95 41
ula@ishockey.dk
 
Sportschef
Jesper Duus
Tlf. 23 30 76 80
jdu@ishockey.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Bach Nielsen
Tlf. 40 46 47 85
hnie@stofanet.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.200
Fonde og andre (internationale) organisationer: 5.766
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.109
Kurser: 94
Renteindtægter og kursreguleringer: 1
Sponsorer, rettigheder og entré: 15.600
Team Danmark: 5.390
Andre indtægter: 0

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 12.097
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.149
Eliteaktiviteter: 16.699
Information, kommunikation og marketing: 350
Kursusudgifter: 40
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 50
Renteudgifter og kursreguleringer: 259

Årets resultat: tkr. 516

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 104
Finansielle anlægsaktiver: 275
Varelager: 20
Tilgodehavender: 7.348
Likvide beholdninger: 2.020
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.172
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 7.595
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil rekruttere 417 nye ishockeyspillere i alderen 0 – 12 år. 
Spor 2: Vi vil udvikle og styrke DIU’s organisation. 
Spor 3: Vi vil skabe bedre talentudvikling med fokus på træningskultur og gode træningsmiljøer.
Spor 4: Styrke Dansk Ishockeys position internationalt.

DIF-konsulent: Søren Seier Skaastrup
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen

Information om cookies.

Accepter