Gå direkte til indhold

Danmarks Gymnastik Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Gymnastik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 01
info@gymdanmark.dk

Idrætter

Aktiviteter
Gymnastik
Fitness

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Trampolin
Tumbling
Rytmisk Gymnastik/Grand Ptix
Springgymnastik/Team Gym
Rope skipping

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 9.010
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 12.818
Kurser: 1.660
Renteindtægter og kursreguleringer: 79
Sponsorer, rettigheder og entré: 952
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 279

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 9.345
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 9.953
Eliteaktiviteter: 2.201
Information, kommunikation og marketing: 239
Kursusudgifter: 1.578
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 792
Renteudgifter og kursreguleringer: 174

Årets resultat 2018: tkr. 516


Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 486
Finansielle anlægsaktiver: 3.081
Varelager: 0
Tilgodehavender: 1.940
Likvide beholdninger: 10.633
Andre aktiver: 5

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 8.530
Hensættelser: 916
Kortfristet gæld: 6.699
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle organisationen, så vi får mere gymnastik for pengene
Spor 2: BDFL Vi vil sikre at flere voksne bruger gymnastikforeningerne som træningstilbud
Spor 3: Vi vil have dygtigere trænere, og derfor vil vi udvikle uddannelses- og kompetenceforløb i vores discipliner
Spor 4: Vi vil styrke talenttræningsmiljøet i foreningerne
Spor 5: Vi vil gøre flere af vores foreninger aktive i vores tilbud

DIF-konsulent: Martin Borch
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann