Gå direkte til indhold

Danmarks Cykle Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Cykle Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 02
dcu@dcu-cykling.dk

Idrætter

Aktiviteter
Cykling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Motionscykling
Terræncykling/Cross/MTB

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Administrationschef Jens-Erik Majlund
Tlf. 21 45 58 29
jens.erik.majlund@dcu-cykling.dk
 
Kommunikations- og presseansvarlig
Morten Anderson
Tlf. 31 31 90 33
moa@dcu-cykling.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Jess Jensen
Tlf. 
henrik.jess.jensen@dcu-cykling.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.516
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.307
Kurser: 363
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.571
Team Danmark: 6.583
Andre indtægter: 1.663

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 4.308
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.893
Eliteaktiviteter: 10.285
Information, kommunikation og marketing: 198
Kursusudgifter: 284
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 252
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -217

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 651
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 433
Tilgodehavender: 878
Likvide beholdninger: 2.108
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.518
Hensættelser: 438
Kortfristet gæld: 3.450
Langfristet gæld: 2.700

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Samarbejde med Team Danmark om Masterplan.
Spor 2: Udvikling af politiske og administrative niveau.
Spor 3: Flere voksne cykelmotionister (BVDFL).
Spor 4: Nye medlemmer i aldersgruppen 8 – 20.

DIF-konsulent: Søren Seier Skaastrup
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen

Information om cookies.

Accepter