Gå direkte til indhold

Danmarks Cykle Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Cykle Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 02
dcu@dcu-cykling.dk

Idrætter

Aktiviteter
Cykling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Motionscykling
Terræncykling/Cross/MTB

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.349
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 3.222
Kurser: 233
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 5.041
Team Danmark: 8.885
Andre indtægter: 608

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 4.034
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 3.447
Eliteaktiviteter: 12.337
Information, kommunikation og marketing: 807
Kursusudgifter: 245
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 139
Renteudgifter og kursreguleringer: 68

Årets resultat 2018: tkr. 1.261

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 11
Varelager: 0
Tilgodehavender: 1.698
Likvide beholdninger: 3.784
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 8
Hensættelser: 30
Kortfristet gæld: 5.455
Langfristet gæld:0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Samarbejde med Team Danmark om Masterplan.
Spor 2: Udvikling af politiske og administrative niveau.
Spor 3: Flere voksne cykelmotionister (BVDFL).
Spor 4: Nye medlemmer i aldersgruppen 8 – 20.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen