Gå direkte til indhold

Danmarks Brydeforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Brydeforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 42 23 24 80
info@brydning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Brydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.709
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 430
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 10
Team Danmark: 592
Andre indtægter: 577

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 369
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 639
Eliteaktiviteter: 2.108
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 74
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 47
Renteudgifter og kursreguleringer: 14

Årets resultat 2018: tkr. 67


Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 366
Varelager: 0
Tilgodehavender: 97
Likvide beholdninger: 697
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 321
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 839
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil rekruttere og fastholde børn og unge i alderen 4-21 år.
Spor 2: Team Danmark spor med henvisning til Masterplanen.
 
DIF-konsulent: Liselotte Byrnak
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen