Gå direkte til indhold

Danmarks Basketball-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Danmarks Basketball-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 20
info@basket.dk

Idrætter

Aktiviteter
Basketball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.576
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 7.524
Kurser: 102
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 274
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 439

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 4.833
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 3.375
Eliteaktiviteter: 3.144
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 321
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 154
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 88

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 34
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 80
Tilgodehavender: 918
Likvide beholdninger: 2.004
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 698
Hensættelser: 30
Kortfristet gæld: 2.308
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil hæve antallet af børn og unge medlemmer via fokuseret rekruttering og efterfølgende fastholdelse
Spor 2: Vi vil skabe bedre talentmiljøer i klubberne
Spor 3: Vi vil være en moderne, mangfoldig kompetent og åben organisation
Spor 4: Vi ønsker at skabe mere foreningsaktivitet i udsatte boligområder gennem foreningsaktivitet

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Anne-Mette Binder