Gå direkte til indhold

Bueskydning Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Bueskydning Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 28
info@bueskydningdanmark.dk

Idrætter

Aktiviteter
Bueskydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Terrænskydning

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Helle Jakobsen
Tlf. 43 26 27 28
info@bueskydningdanmark.dk
 
Sportschef
Kenn Romme
Tlf. 51 96 65 98
kr@bueskydningdanmark.dk

Bestyrelsesformand

Morten Holm-Nielsen
Tlf. 29 29 72 32
formand@bueskydningdanmark.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.489
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.328
Kurser: 74
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 15
Team Danmark: 1.941
Andre indtægter: 174
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 600
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.088
Eliteaktiviteter: 3.116
Information, kommunikation og marketing: 132
Kursusudgifter: 85
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 162
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat 2016: tkr. -162

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 54
Likvide beholdninger: 2.663
Andre aktiver: 57

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.193
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 581
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Bueskydning Danmark ønsker at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud, og udvikle nye produkter med fastholdelse og rekruttering for øje.
Spor 2: Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 19 år til bueskydning.
Spor 3: Bueskydning Danmarks Elitesamarbejde med Team Danmark om Masterplan.
Spor 4: Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for forbundets talent- og landsholds 3D skytter.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen

Information om cookies.

Accepter