Gå direkte til indhold

Bueskydning Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Bueskydning Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 28
info@bueskydningdanmark.dk

Idrætter

Aktiviteter
Bueskydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Terrænskydning

Medlemstal


 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.631
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.172
Kurser: 101
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 20
Team Danmark: 1.379
Andre indtægter: 170
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 505
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.303
Eliteaktiviteter: 2.696
Information, kommunikation og marketing: 110
Kursusudgifter: 287
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 109
Renteudgifter og kursreguleringer: 19
 
Årets resultat 2018: tkr. -556

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 2
Likvide beholdninger: 2.258
Andre aktiver: 58

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.197
Hensættelser: 921
Kortfristet gæld: 200
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Bueskydning Danmark ønsker at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud, og udvikle nye produkter med fastholdelse og rekruttering for øje.
Spor 2: Bueskydning Danmark ønsker at rekruttere flere piger under 19 år til bueskydning.
Spor 3: Bueskydning Danmarks Elitesamarbejde med Team Danmark om Masterplan.
Spor 4: Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for forbundets talent- og landsholds 3D skytter.

DIF-konsulent: Mikkel Sansone Øhrgaard
DIF bestyrelseskontakt: Kenneth Plummer