Gå direkte til indhold

Badminton Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Badminton Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 60 50 73
info@badminton.dk

Idrætter

Aktiviteter
Badminton

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Bo Jensen
Tlf. 70 60 50 73
boje@badminton.dk
 
Sportschef
Jens Meibom
Tlf. 70 60 50 73
jeme@badminton.dk

Bestyrelsesformand

René Toft
Tlf. 20 31 99 32
formandbd@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.396
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 5.976
Kurser: 0
Renterindtægter og kursreguleringer: 308
Sponsorer, rettigheder og entré: 9.610
Team Danmark: 7.860
Andre indtægter: 31

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.421
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 8.944
Eliteaktiviteter: 11.279
Information, kommunikation og marketing: 195
Kursusudgifter: 73
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 709
Renteudgifter og kursreguleringer: 170
 
Årets resultat 2016: tkr. 390

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 1.003
Finansielle anlægsaktiver: 448
Varelager: 137
Tilgodehavender: 2.941
Likvide beholdninger: 13.688
Andre aktiver: 270

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.694
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 14.793
Langfristet gæld: 0
 
Team Danmark
Verdensklasseforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere medlemmer – Vi vil have flere medlemmer, specielt i målgruppen 25 – 59 år i regi af det fortsatte visionssamarbejde Badminton – Bevæg Dig for Livet.
Spor 2: Vi vil udvikle vores administrative organisation henimod et mere udvidet samarbejde med DGI Badminton.
Spor 3: Vi vil udvikle Para – Badmintontilbud på 8 – 10 lokationer rundt om i landet.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp

Information om cookies.

Accepter