Gå direkte til indhold

Badminton Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Badminton Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 70 60 50 76
info@badminton.dk


Medlemstal

Idrætter

Aktiviteter
Badminton

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen 
Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.083
Fonde og andre (internationale) organisationer: 219
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 7.496
Kurser: 0
Renterindtægter og kursreguleringer: 208
Sponsorer, rettigheder og entré: 13.632
Team Danmark: 7.840
Andre indtægter: 604

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.767
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 16.242
Eliteaktiviteter: 11.854
Information, kommunikation og marketing: 200
Kursusudgifter: 199
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.701
Renteudgifter og kursreguleringer: 0
 
Årets resultat 2018: tkr. 119

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 698
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 51
Tilgodehavender: 3.524
Likvide beholdninger: 12.704
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 9.570
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 7.407
Langfristet gæld: 0
 
Team Danmark
Verdensklasseforbund
 
Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere medlemmer – Vi vil have flere medlemmer, specielt i målgruppen 25 – 59 år i regi af det fortsatte visionssamarbejde Badminton – Bevæg Dig for Livet.
Spor 2: Vi vil udvikle vores administrative organisation henimod et mere udvidet samarbejde med DGI Badminton.
Spor 3: Vi vil udvikle Para – Badmintontilbud på 8 – 10 lokationer rundt om i landet.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp