Gå direkte til indhold

Esport og gaming som en del af en ungdoms- og foreningskultur

Esport og gaming er en stor del af ungdomskulturen og en naturlig del af hverdagen for mange børn og unge. Udviklingen betyder, at mange idrætsforeninger i DIF nu tilbyder esport, som en del af deres tilbud. Flere foreninger har deraf oplevet en kraftig vækst i antallet af medlemmer inden for esportsområdet.

I DIF ønsker vi at tage en aktiv del i denne ungdomskultur ved at generere viden og erfaringer inden for spørgsmål som f.eks.:

  • Forstå ungdomskulturen omkring esport og gaming
  • Hvordan kan man via esporten nå ud til en ny gruppe børn og unge, som ellers ikke bliver en del af det organiserede idrætsliv?
  • Hvordan kan man skabe samspil mellem idrætten og esporten, f.eks. ved at udvikle modeller, der samtænker esport, fysisk aktivitet og brobygning til analoge idrætsaktiviteter?
  • Hvordan skaber man gode og sunde rammer om esportskulturen i foreningen, herunder etik, foreningsdannelse m.m.?
  • Hvad betyder esporten for trænerrollen?
  • Hvilke nye udfordringer bringer esporten og hvordan håndteres de bedst muligt?

DIF ønsker derfor at udforske de potentielle synergier, der kan være mellem den klassiske foreningsidræt og esport/gaming – herunder afprøve koblinger og modeller til, hvordan bevægelse og fysisk aktivitet bedst tænkes ind som en del af esporten. Af konkrete indsatser kan nævnes:

  • 2 ½ årigt forskningsprojekt ”Idrætsforeninger og esport i bevægelse med og mod hinanden – fokus på esportens potentiale som katalysator for mere bevægelse blandt børn og unge”, støttet af Novo Nordisk Fonden
  • Samarbejder med uddannelsesinstitutioner om, hvordan man tænker bevægelse og sundhed ind i idrætsforeninger, som også udbyder esport 

Har du en god idé eller ønsker du at høre mere, så er du velkommen til at kontakte Jørgen Rossen (Esports-konsulent) på jro@dif.dk eller på tlf. 23302693.