Gå direkte til indhold

Sponsorer

Sponsorer er afgørende for at udvikle idrætten og skabe gode idrætsoplevelser, både på specialforbunds- og foreningsniveau. Har du ideen, der kan gøre lokale idrætsforeninger attraktive for sponsorer?

Målsætning:

Målet er at tiltrække flere sponsorater og kommercielle partnerskaber til vores lokale foreninger.

Konklusioner/indsigter:

Mange idrætsforeninger – ikke mindst de, der ikke beskæftiger sig med eliteidræt – kæmper med at finde sponsorer til både de daglige aktiviteter og de større events. Det er et tidskrævende arbejde, og ofte skaber partnerskaberne kun begrænset værdi og eksponering for sponsor, eksempelvis i form af en bannerreklame eller et tryk på en enkelt spillertrøje.

I realiteten gives mange sponsorater i dag som goodwill og med et ønske om at støtte det lokale idrætsmiljø – og dermed ikke ud fra et egentligt, målbart forretningssigte. Denne sponsormodel er sårbar for foreningerne, så snart sponsorerne efterspørger konkrete tal for værdien og afkastet af investeringen.

Ofte er sponsor et lokalt firma, som ejes af f.eks. en far til en spiller i klubben.

Ofte bliver sponsorsøgningen ikke sat i system, og ingen konkret person i foreningen identificeres som den sponsoransvarlige. Derved kan arbejdet med at finde sponsorer let blive et ad hoc-anliggende, som enten varetages løst af bestyrelsen eller af en træner til et hold, der konkret søger tilskud til eksempelvis en træningstur.

Det opsøgende arbejde – og viljen til de afslag, der ofte er forbundet med såkaldte ”cold calls” – er opslidende og afskrækker mange.

Sponsorpakkerne skal individualiseres, og det stiller krav til den måde, foreningerne opsøger deres samarbejdspartnere på. For nogle sponsorer giver det mening med banneret i hallen – for andre har dette reelt ingen værdi. I dag tænkes for ofte i ens pakker uafhængigt af typen af sponsor; simpelthen fordi den nemmeste løsning ofte er en ”one size fits all"

Konkrete udfordringer:

Hvordan kan vi gøre det mere attraktivt for lokale virksomheder at sponsorere foreningslivet, også på lavere idrætslige niveauer?

Hvordan kan vi gøre det nemmere for lokale foreninger at opsøge, sælge og indgå sponsorater?

Hvordan kan vi gøre lokale foreninger mere attraktive for sponsorer og kommercielle partnere?

Hvordan kan vi måle og synliggøre værdien af et konkret sponsorat?

Hvordan kan man pulje ressourcer, så kagen gøres større for sponsorerne? F.eks. flerstrengede samarbejder, hvor sponsoratet giver eksponering via flere, samarbejdende klubber?