Gå direkte til indhold

Frivillighed

Foreningsidrætten afhænger af engagerede ildsjæle, ikke mindst på de tunge poster i bestyrelse og udvalg. Hvordan gør vi bestyrelsesarbejdet attraktivt og velrenommeret?

Målsætning:

Målet er at tiltrække flere frivillige til bestyrelsesarbejde.

Konklusioner/Indsigter:

En af grundpillerne i den danske foreningsidræt er de mange frivillige, der som trænere, ledere eller mere løst tilknyttede medhjælpere får idrætsforeningerne til at leve og fungere. Ingen dygtige og engagerede frivillige, ingen aktiviteter og events (Fester, 2016)

Over en halv million danskere påtager sig frivillige opgaver i DIF’s idrætsforeninger (SDU, 2016).

Foreningerne oplever, at det kan være vanskeligt at rekruttere frivillige til bestyrelsesarbejdet – især de tunge poster som formand og kasserer (Fester, 2016). Mere end to ud af fem foreninger (38 pct.) ser det som en stor eller meget stor udfordring at rekruttere og fastholde frivillige i bestyrelse og udvalg.

Konkrete udfordringer:

Hvordan kan vi tiltrække og fastholde frivillige til bestyrelsesarbejdet i idrætsforeningerne?

Hvordan kan foreningsarbejde gøres nemmere (og måske tilmed sjovere) via digitale løsninger?

Relevante kildehenvisninger:
Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark - Michael Fester, DIF Analyse 2016

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser - Karsten Elmose-Østerlund, Marlene Rosager Lund Pedersen og Bjarne Ibsen, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet