Gå direkte til indhold

DIF19 SPORT HACK

Hjælp os med at forme fremtiden for dansk idræt på 24 timer!

 

StepUp air 

Kom og deltag når DIF's årsmøde (i Idrættens Hus i Brøndby) for første gang nogensinde skydes i gang med et hackathon, hvor deltagere med en bred vifte af forskellige baggrunde som udviklere, atleter erhvervsfolk, designere og specialforbund skal være med til at sikre fremtidens idræt og idrætsoplevelser!

Sammen får I 24 timer til at bygge de løsninger, der skal forme dansk idræt fremadrettet. Vinderen bliver udnævnt under DIF's årsmøde og vil modtage 25.000 kr. og direkte adgang til et udviklingsforløb i Danmarks Idrætsforbund.           

Du kan enten deltage med din egen idé eller vælge et projekt på dagen. Det er dog vigtigt at understrege, at det forventes, at du deltager aktivt og ikke bare er med på en 'lytter'.

 

 

Forløb

Fredag morgen samles alle deltagere i Idrættens Hus i Brøndby og præsenteres for præmisserne for DIF19 SPORT HACK.

Derefter har en række deltagere 60 sekunder til at pitche deres idéer til at løse en af de otte definerede udfordringer. På baggrund af disse præsentationer har deltagerene mulighed for at danne teams. Og så går arbejdet i gang!

Mens alle teams arbejder hårdt, supporterer mentorer og facilitatorer idéudviklingen. Fredag aften får alle teams mulighed for at præsentere deres løsning for en jury, som udvælger fem teams, som skal præsentere deres innovative idé for DIF's øverste besluttende organ, på DIF's årsmøde dagen efter, lørdag den 4. maj for repræsentantskabet. Repræsentantskabet kårer en vinder, som modtager en pris på 25.000 danske kroner samt mulighed for et udviklingsforløb hos DIF's Innovationslab.

 

 

Hvad er et Hackathon?
Ordet Hackathon er en sammentrækning af ordene "hack" og "marathon” og defineres i bred forstand som et tidsafgrænset event, hvor en række aktører arbejder intenst med kreativ problemløsning omkring et overordnet område.

 

DIF19 SPORT HACK
Formålet med DIF19 SPORT HACK er at invitere en gruppe mennesker med forskellige baggrunde (idrætsudøvere, trænere, eksperter, udviklere, programmører m.m.) til at arbejde fokuseret med nye løsninger, der kan sikre, at idræt forbliver en stor del af den danske kultur. Det begrænsede tidsinterval sikrer en hurtig, fokuseret og effektiv udvikling af ideer.

Forventningen til DIF19 SPORT HACK er ikke nødvendigvis at producere færdige produkter, men at få bragt eksisterende viden i spil og skabe konkrete idéer og et grundlag for senere egentlig produktudvikling.