Gå direkte til indhold

Corona: find råd og vejledning – og DIF’s anbefalinger

I DIF følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og vi opfordrer alle forbund og foreninger til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.
coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen. Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.
Nedenfor har vi samlet en række informationer, som kan give dig et hurtigt overblik over idrætsrelaterede aspekter. 
 
Derudover finder du en lang række nyheder om bl.a. coronavirus, hvis du scroller ned på vores forside her
For det aktuelle forsamlingsforbund - tjekcoronasmitte.dk 

01/12:  Nye restriktioner for børne- og ungeidrætten i hovedstadsområdet

20/11: De nuværende corona-restriktioner forlænges frem til 13. december

Siden er opdateret 1. december 2020.

 

 • DIF, DGI og Firmaidrættens fælles retningslinjer indendørs og udendørs idræt

  Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

  Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her:

  DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter:

  Mundbind
  Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. 

  Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.

  Se Sundhedsstyrelsens side "brug af mundbind" for evt. yderligere info, anbefalinger og undtagelser. 

  Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser
  Med virkning fra den 23. oktober og frem til den 13. december gælder følgende forsamlingsforbud ved idrætsaktiviteter:

  • Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.

    

  • Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer

   

  • Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

   Kropsafstand
  • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

    

  • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

  • Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt - særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Se særlige retningslinjer for dans.
  • Sektionering

  • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Idrætsaktiviteter såvel træning som konkurrencer må dog gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs afsektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.

    

  • Kulturministeriet har i det seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke længere er tilladt at sektionere et hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer, som ledes af samme træner. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.

    

  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

    

  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
  Klubhuse, bade, sauna- og omklædningsfaciliteter
  • Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan holdes åbne, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Der bør som udgangspunkt holdes mindst en meters afstand også i omklædningsrum og badefaciliteter.Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.

   

  • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Caféer og kantiner skal være særligt opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.

   

  Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

   

  • I saunaer, dampbad mv., hvor der er begrænset udluftning, bør der være opsyn med, hvor mange personer, der lukkes ind. Det kan f.eks. monitoreres ved hjælp af skiltning af det maksimale antal personer, der må være til stede i saunaen mv. samtidigt. Der kan med fordel laves afmærkede siddepladser. Ansvarlige personer for saunaer mv. bør sikre, at der udluftes og rengøres i saunaen mv. flere gange dagligt. Det fastsættes lokalt, hvor meget der skal udluftes i forhold til saunaens mv. belastning.


  Sociale aktiviteter

  • Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

  Rekvisitter & udstyr 

  • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten

    

  • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

    

  • I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.
  Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner 
  • Der må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere end 10/50 deltagere på samme tid og sted.

    

  • Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end 10/50 personer til stede samtidig. Fx kan cykelløb, motionsløb, ridestævner, kapsejlads mv. afvikles, så der om formiddagen deltager max 10/50, som herefter tager hjem, hvorefter en ny gruppe personer på max 10/50 personer kan deltage i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen. Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

    

  • Det vil også være muligt at afholde arrangementer på samme tid med flere end 10/50 personer, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet.

   

  • Man må gerne inddele et stævne eller konkurrence i sektioner, så længe deltagerne ikke løbende flettes mellem sektionerne. Der må kun flettes mellem sektionerne, hvis der er tale om tidsforskudt afvikling, hvor deltagerne er gået hjem og kommer igen senere. Fx kan man ved et stævne inddele en boldbane i f.eks. 4 sektioner, hvor deltagerne konkurrerer indbyrdes i sektionen uden at deltagerne undervejs flettes mellem sektionerne. Dagen efter kan der så laves nye sektioner, forudsat at der er effektiv sektionering.

    

  • Der mågodt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for tre u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne.

    

  • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering. 

  Særlige retningslinjer for publikum

   
  • Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum på en fast plads – fx på medbragte klapstole. Der er ikke krav om, at en fast plads er fastmonteret til et gulv, til jorden mv. Med en fast plads forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet. Det er end videre et krav publikum sidder med ansigtet i samme retning.

    

  • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.

    

  • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten og evt. personale.

    

  • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.

    

  • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.

    

  • Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

    

  • Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling, og hvorvidt publikumsareal er indendørs eller udendørs.

    

  • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

    

  • Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.

    

  • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.

    

  • Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange

    

   Særlige retningslinjer for svømning 

   • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og –bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

    

   • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

    

   • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.

    

   • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten overholder reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.

    

   • Al udstyr rengøres før og efter brug.

    

   • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

    

   • Se desuden Kulturministeriets retningslinjer for krav til rengøring – udover sundhedsmyndighedernes generelle krav.

   Særlige retningslinjer for danseforeninger og danseskoler

    
   • Der børikke foretages skift af dansepartnere i pardans.

    

   • Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring. 

   Særlige retningslinjer for fitnessaktiviteter og -lokaler

   • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

    

   • Der sikres mindst en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.

    

   • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

    

   • Ekstra rengøring: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.

    

   • Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse
  • Det forudsættes, at der er reguleret adgang til omklædning, bad, toiletter.

    

  • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade. I praksis bør ejeren af faciliteten på forhånd vurdere det maksimale antal af svømmere og badende, der kan tillades i det enkelte bassin.
  • Dansekurser afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion.

    

  • Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.
  • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, således at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.

    

  • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.

  Generelle anbefalinger og retningslinjer:

  Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

  - Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

  Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

  Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

  Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.  

  Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 

  Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. 

  Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

   

   

 • Der er indført lokale restriktioner glædende fra den 7. december frem til foreløbig den 2. januar i 17 kommuner i Storkøbenhavn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby.

  Det har konsekvenser for idrætten i de 17 kommuner:

  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder for alle – også for idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år.

  Der kan fortsat gennemføres træning både indendørs og udendørs, så længe det kan ske under det gældende forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere.

  Læs mere om de lokale restriktioner 

 • I forbindelse med de ny indførte COVID-19 restriktioner (pr. 23. oktober 2020), er det lykkedes DIF at få udvidet begrebet ”professionel idræt”. Begrebet udvides til at omfatte alle forbunds højeste nationale niveau, samt at indtægtskravet for atleterne bortfalder.

  Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:

  • Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene
  • Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).
  • Alle DIF forbunds seniorlandshold, damer og herrer
  • Ud over Team Danmark  indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter, som er tilknyttet Team Danmark på andre måder.
  • Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste
  • De faciliteter, som benyttes, er også undtaget fra forsamlingsforbuddet før, under og efter aktiviteten.
  • Ved Danske mesterskaber uden formelle kvalifikationskrav for deltagelse, anbefaler DIF, at det enkelte forbund indfører kvalifikationskrav, så kun atleter fra det absolutte øverste nationale niveau deltager. Ved tvivlsspørgsmål kontakt evt. dit forbund. 

  Udover ovenstående er følgende rækker også omfattet af bekendtgørelsen: 1. division herre- og damefodbold, 2. division herrefodbold og 1. division herre- og damehåndbold.

  For mere info: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509

 • For det aktuelle forsamlingsforbund - tjek coronasmitte.dk


  Vær opmærksom på følgende, hvis I mødes i forsamlinger under det aktuelle forsamlingsforbud:

  • Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.
  • Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.
  • Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus. 
  • Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.
  • Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
  • Udenlandske gæster: Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

 • Risikoen for at blive smittet med corona er desværre fortsat noget, vi bør forholde os til. Få styr på, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude og et medlem bliver smittet med corona.
  Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

   

 • Idrætsforeninger kan søge op til 50.000 kroner til initiativer til at byde ældre, sårbare og udsatte grupper ind i idrætsfællesskaber oven på coronakrisen.

  Coronakrisen er særlig hård for den ældre del af befolkningen og for den del af befolkningen, som i forvejen er sårbare og udsatte. Mange danskere i denne del af befolkningen har ekstra hårdt brug for de trygge fællesskaber, som findes i idrætsforeningerne.

  Det er vigtigt at få disse grupper tilbage i idrætsfællesskaberne, og dette kan foreninger få økonomisk hjælp via ’Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen’.

  Foreninger kan søge beløb fra 10.000 til 50.000 kroner til at kickstarte aktiviteter oven på nedlukningen og hjælpe de ældre og sårbare grupper tilbage i fællesskaberne.

  Der kan være tale om betaling for et velkomstarrangement med grillpølser eller en masse andre tiltag.

  Det er i høj grad fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan søges til, så aktiviteten understøtter formålet. Dog kan der ikke søges tilskud til almindelige drifts- og administrationsomkostninger, uspecificerede projektomkostninger, diæter eller udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr, som ikke er afgørende for aktiviteternes gennemførelse.

  I ansøgningen skal foreninger opgive navn og kort beskrivelse af samarbejdspartner(e) i projektet. Her kan man som medlemsklub skrive Danmarks Idrætsforbund.

  Der er afsat fem millioner kroner til puljen, og de uddeles løbende frem mod 1. oktober.

  Læs mere om puljen og find ansøgningsskema her.

   

 • Står din forening og mangler økonomisk hjælp til at sætte gang i nye sommer- og efterårstiltag, til at byde nye aktive og frivillige velkommen eller til at række ud til de medlemmer, der holder en rigeligt lang corona-pause? Så er puljen noget for dig.

  Puljen lukkede for ansøgninger den 30. august

  Sommer og efterårs puljen er en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI's foreningspulje, som lokale idrætsforeninger kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Der er hele 41 millioner kroner i puljen, så det er bare om at søge, og hellere i dag end i morgen.

  Aktiviteterne, der kan søges tilskud til, skal bare være afholdt senest 30. november. Dermed kan aktiviteter i f.eks. 𝗲𝗳𝘁𝗲𝗿𝗮̊𝗿𝘀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻 også dækkes af sommerpuljen.

  Ansøgningsfrit den 30. august.

 • DIF og DGI’s coronahjælpepulje er igen åben for ansøgninger, da der er kommet flere millioner i puljen.

  Man kan ansøge corona-hjælpepuljen om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga covid-19. Midlerne kan også søges af de foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra puljen.

  Ansøgninsfrist er den 30. oktober. 

   

 • Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af coronavirus.

  For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020.

  Ordningen kan være relevant for:

  1) Professionelle klubber, som fx fodbold, håndbold, ishockey
  2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer

  Varighed: Fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020.

  Ansøg her og læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguiden.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

   

 • Arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus.

  Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

  Kan være relevant for:
  1) Forbund, foreninger og klubber med ansatte, der har sygefravær pga. corona.
  2) Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, der har sygefravær pga. corona.

  Varighed: Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021

  Læs mere om reglerne samt links til ansøgning og blanket på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Det gælder for virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus. Der kan søges om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

  Der er oprettet to ordninger:

  1) En målrettet SMV’er *
  2) En målrettet store virksomheder.

  For begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti.

  Danske, færøske og grønlandske SMV'er inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti.

  * En SMV er defineret som virksomheder, der:
  - beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  - har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

  Kan være relevant for: Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber

  Ansøgningen: Kontakt finansieringsinstitut og tal med dem om muligheder for at anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

  Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus for at give virksomheder en bedre likviditet.
  Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til indkomst.Alle virksomheder, der skal indbetale AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget.
   
  Kan være relevant for:
  1) Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er truet på likviditeten.

  2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet på likviditeten.
  3) Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på likviditeten.

  Læs mere og se tidsfristerne for betalinger og FAQ på virksomhedsguiden.dk og på skats hjemmeside 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

   

 • Forsamlingsforbuddet er aktuelt sat til 10 personer. Repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan imidlertid stadig afvikles med op til 500 deltagere, hvis bestemte retningslinjer følges.

  Forsamlingsforbuddet er aktuelt på 10 personer. Men afvikling af repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger er undtaget fra deltagerbegrænsning, hvis visse betingelser vedrørende mødefaciliteterne overholdes. Dog sætter det store forsamlingsforbud på 500 fortsat den øvre grænse. Det betyder, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan og derfor også skal afvikles ved fysisk fremmøde og ikke kan afvikles digitalt (medmindre man er over 500). Gældende ordning er følgende:

  Hvis man er under 10 deltagere, kan møderne afvikles frit. Hvis man er over 10 deltagere (og op til 500) skal følgende betingelser og anbefalinger overholdes: 

  • Alle deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser og med ansigtet vendt i samme retning. Der bør være mindst 1 meters afstand mellem hver person.Der bør være mulighed for at gå til en talerstol eller et andet særskilt sted, hvorfra deltagerne kan fremføre deres indlæg med større afstand til de øvrige deltagere, mindst 2 meter. Der skal være mindst 2 m2 gulvareal pr. deltager.
  • Alle deltagere skal medregnes, dvs. medlemmer, stemmetællere, revisorer, dirigent osv.
  • De sædvanlige og kendte hygiejne- og adfærdsregler skal overholdes. Der skal være særlig fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Vær derudover opmærksom på forholdene i indgangsparti, forhal, garderobe m.v., så der ikke opstår kø og klumpspil de steder. Afsæt eventuelt en frivillig til at sikre en god afvikling, hvis faciliteterne ellers vil give vanskeligheder. Spring eventuelt forplejningen over eller server den til hver enkelt deltager personligt. Deltagerne må dog godt forlade mødepladsen og selv hente kaffe eller lignende, men der må ikke være indlagt fælles forplejning i andre lokaler undervejs i arrangementet, hvis der er mere end 10 deltagere. 

  Husk konsekvenserne, hvis jeres møde har været udsat

  Hvad gør I, hvis mødet har været udsat?
  Hvis et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling har været udsat, bør I i bestyrelsen gøre følgende:
   
  1. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
  Det udsatte møde skal nu afholdes hurtigst muligt. Bemærk, at det er det ordinære møde, der har været udsat og derfor også det ordinære møde, der afholdes nu, efter den normale dagsorden for mødet. Hvis mødet aldrig blev varslet før nedlukningen, skal mødet varsles nu, og den normale procedure for dette skal følges. Hvis mødet var varslet og forslag var indkaldt før nedlukningen, skal processen blot genoptages, og det nye møde skal indkaldes med passende varsel. 
   
  2. Bestyrelsen som forretningsministerium
  Bestyrelsen har under udsættelsen ageret som et forretningsministerium, der har holdt driften kørende. Bestyrelsen kan overveje nu at aflægge en uformel beretning for mellemperioden under udsættelsen, så medlemmerne – udover beretning og regnskab for det foregående år - også orienteres særskilt om mellemperioden. Herved sikrer bestyrelsen gennemsigtighed og god forvaltning. 
   
  3. Regnskab 
  Regnskab for foregående år har været udfærdiget og revideret efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet skal nu forelægges på det udsatte møde.  
   

   

 • Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer.

   

 • DIF anbefaler alle at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Anbefalingerne og restriktionerne kan ændre sig time for time, og alle opfordres derfor til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk eller ved at downloade deres app ’Rejseklar’.

   

   

 • Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

  Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

  Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

  Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

  I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 • www.coronasmitte.dk
  Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 70200233

  Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
  Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
  Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
  Udenrigsministeriet: www.um.dk