Gå direkte til indhold

Corona: find råd og vejledning – og DIF’s anbefalinger

I DIF følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og vi opfordrer alle forbund og foreninger til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.
coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen. Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.
Nedenfor har vi samlet en række informationer, som kan give dig et hurtigt overblik over idrætsrelaterede aspekter. 
 

Til alle foreninger, der træner udendørs - download plakaten og hæng den op relevante steder i klubben. Derudover finder du en lang række nyheder om bl.a. coronavirus, hvis du scroller ned på vores forside her
 
Status pr. 15. maj 2020  

 

 • Indendørs idrætsfaciliteter er foreløbigt lukket ned til og med 8. juni.

  Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder fitnesscentre. Det betyder, at træningsfaciliteter og lokaler holdes lukket så længe disse restriktioner opretholdes.

 • Den 13. maj tilpassede vi sammen med DGI retningslinjer for udendørs idræt.

  Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs”.

  Forudsætningen for at gå i gang med udendørs idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.


  For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke 
  tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning

  er gældende. Vi har alle et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

  Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her


  DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt:

  • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer:

   

  • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.

   

  • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.

   

  • Udendørs idræt med kropskontakt er f.eks. udendørs varianter af boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter i boldspillene, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.

   

  • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport).

   

  • Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og skal så vidt muligt organiseres uden kropskontakt. Redskaber, som flyttes med udendørs, skal så vidt muligt være til personlig brug. Såfremt flere udøvere anvender samme redskab under samme træning, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflade mellem hver udøver. Større redskaber som er til fælles brug (f.eks. Airtrack og lign.) kan ikke rykkes med ud.  

   

  • Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt og kan dyrkes udendørs, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt, og hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan rykkes med udendørs såfremt det er til personlig brug (f.eks. plethandsker, skinker). Der bør være et særskilt fokus på, at idrætter inden for kampsport og dans med længerevarende krops- og tæt ansigt-til-ansigt-kontakt kun udfører deres aktiviteter med sporadisk kropskontakt (f.eks. brydning, judo og dans). 

   

  • Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

   

  • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.

  Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

  Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.

  Der skelnes ikke mellem til lands og til vands.

  • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.

    

  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

   

  • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.

   

  • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

   

  • Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.

   

  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

   

  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

   

  • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

  Generelle anbefalinger og retningslinjer:

  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer

    

  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

    

  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde

    

  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer

    

  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

  Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

  • Plakat fra Sundhedsstyrelsen (Download her)  med gode råd til udendørsidræt opsættes

   

 • Det er igen muligt at dyrke professionel idræt i Danmark. Det skal dog finde sted under nogle særlige forhold, som skal være med til begrænse smittespredningen af COVID-19 i det danske samfund.

  Fase 2 af genåbningen af det danske samfund indebar, at der blev givet tilladelse til at dyrke professionel idræt. Der er i den forbindelse lavet undtagelser i forhold det generelle forsamlingsforbund på over 10 personer (dog ikke for individuelle atleter) og forbuddet mod indendørs træning.

  Undtagelserne gælder for:

  - De to øverste rækker i fodbold, mænd

  - Den øverste række i fodbold, kvinder

  - Den øverste række i håndbold, mænd

  - Den øverste række i håndbold, kvinder

  - Den øverste række i ishockey, mænd

  - Den øverste række i badminton

  - Trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens

  - Øvrige holdidrætter med en overvejende del af fuldtidsprofessionelle samt individuelle idrætter og atleter, som opfylder særlige krav.


  Downloads:

  ’Forståelsespapir for professionel idræt’ (indeholder en nærmere beskrivelse af, hvad der defineres som professionel idræt og hvilke retningslinjer, der gør sig gældende for aktive, ledere etc.)

  Retningslinjer for genoptagelse af:
  Professionel klubfodbold – 3F Superliga og NordicBet Liga
  Hestesport – afvikling af væddeløb
  Hestesport – retningslinjer for aktive

  ’Sundhedsstyrelsens seneste publikation om forebyggelse af smittespredning’

  ’Kulturministeriets generelle retningslinjer for genoptagelse af professionel sport’

 • Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.

  Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. 

  Forbuddet gælder foreløbigt ind til myndighederne melder andet ud. 

  Vær opmærksom på følgende, hvis I mødes i forsamlinger (under 10):

  • Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.
  • Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.
  • Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus. 
  • Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.
  • Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
  • Udenlandske gæster: Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

 • Det er nu muligt for alle foreninger at ansøge DIF OG DGI’s hjælpepulje. Ansøgningsperioden er 1. maj til og med 15. maj
  Kulturministeren og en række af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner til bl.a. de lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19. 
   
  DIF og DGI har tilsammen fået 44 millioner kroner, der uddeles til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med coronakrisen. Det kan være som følge af aflyste stævner, manglende kontingentbetalinger, manglende deltagelse på festivaler og lignende. 
   
 • Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, en virksomhed, et specialforbund eller en forening forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus.

  Kan være relevant for: Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

  Varighed: Fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

  Læs mere om satser, kriterier og FAQ for virksomehder på virksomhedsguiden.dk

  Ordningen blev lige før påske udvidet, så den også dækker organisationer, der er finansieret af offentlige midler med mere end 50 %. Denne nye del af ordningen ligger i Kulturministeriet og er stadig under udarbejdelse. Kriterierne kendes ikke endnu, men forventes at blive nogenlunde de samme som for virksomheder. Specialforbundene hører nærmere direkte fra DIF. 

  Læs mere om denne del af ordningen på https://slks.dk/covid-19/

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.
 • Skal lønnede trænere have løn under corona-krisen? Svaret er, at det afhænger af ansættelsesaftalen.

  Trænere, som er ansat med fast arbejdstid, skal som udgangspunkt have udbetalt den aftalte løn, uanset om træningen er indstillet. Dette indebærer også, at træneren i princippet kan pålægges hjemmearbejde i denne periode. Hvis DIF’s standardkontrakt (lønnet trænere) er anvendt, vil træneren typisk være ansat med fast månedsløn. 

  Trænere uden fast arbejdstid (”løsarbejde”) skal alene have løn for de timer, de har arbejdet. Dvs. en forening skal ikke udbetale løn til disse trænere, før aktiviteterne genoptages.

   
 • Der er mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

  Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation, forudsat:

  - Virksomheden kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus.
  - Virksomhedens faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

  Varighed: Fra og med 9. marts til den 8. juli 2020.

  Kan være relevant for
  1) Professionelle klubber med stort omsætningstab.
  2) Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab.

  Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk

  Ordningen blev lige før påske udvidet, så den også dækker organisationer, der er finansieret af offentlige midler med mere end 50 %. Denne nye del af ordningen ligger i Kulturministeriet og er stadig under udarbejdelse. Kriterierne kendes ikke endnu, men forventes at blive nogenlunde de samme som for virksomheder. Specialforbundene hører nærmere direkte fra DIF.

  Læs mere om denne del af ordningen på https://slks.dk/covid-19/

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.
 • Hvis COVID-19-situationen har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

  Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

  Kan være relevant for: Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab.

  Varighed: Fra og med 9. marts til den 9. juni 2020.

  Der er ikke åbent for ansøgninger endnu. Læs mere om regler på virksomhedsguide.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af coronavirus.

  For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

  Ordningen kan være relevant for:

  1) Professionelle klubber, som fx fodbold, håndbold, ishockey
  2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer

  Varighed: Fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

  Ansøg her og læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguiden.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

   

 • Arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus.

  Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

  Kan være relevant for:
  1) Forbund, foreninger og klubber med ansatte, der har sygefravær pga. corona.
  2) Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, der har sygefravær pga. corona.

  Varighed: Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021

  Læs mere om reglerne samt links til ansøgning og blanket på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Det gælder for virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus. Der kan søges om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

  Der er oprettet to ordninger:

  1) En målrettet SMV’er *
  2) En målrettet store virksomheder.

  For begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti.

  Danske, færøske og grønlandske SMV'er inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti.

  * En SMV er defineret som virksomheder, der:
  - beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  - har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

  Kan være relevant for: Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber

  Ansøgningen: Kontakt finansieringsinstitut og tal med dem om muligheder for at anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

  Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus for at give virksomheder en bedre likviditet.
  Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til indkomst.Alle virksomheder, der skal indbetale AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget.
   
  Kan være relevant for:
  1) Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er truet på likviditeten.

  2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet på likviditeten.
  3) Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på likviditeten.

  Læs mere og se tidsfristerne for betalinger og FAQ på virksomhedsguiden.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

   

 • Myndighederne forbød den 17. marts alle forsamlinger med mere end 10 personer. Forbuddet gælder indtil videre til 8. juni, hvor tallet forventes hævet til 30 eller måske til 50

  På baggrund af det aktuelle forsamlingsforbud på 10 personer og de forventede lempelser efter 8. juni har vi i DIF den 14. maj revideret vores anbefalinger vedrørende afvikling af specialforbundenes repræsentantskabsmøder og foreningernes generalforsamlinger.

  Der er udsigt til, at forsamlingsforbuddet hæves til 30 eller måske til 50 deltager efter 8. juni; dette ved vi intet præcist om for nuværende, men i de nye anbefalinger er der taget udgangspunkt i en deltagerbegrænsning på 50.

  Det følgende er DIF’s anbefalinger. I sidste ende afgør det enkelte specialforbund og den enkelte forening i samarbejde med dirigenten, hvornår og hvordan møderne afvikles, under skyldig hensyntagen til de formelle regler der gælder for afviklingen.

  Grundreglen er fysisk møde
  Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger afvikles som fysisk møde i normale situationer. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fremmøde. Det er den grundregel, man afviger fra, hvis man afviklerne møderne digitalt, og det kræver gode og tungtvejende grunde at gøre dette. Corona-situationen i det enkelte forbund eller den enkelte forening kan til en start måske bære f.eks. en udsættelse af mødet, men senere - jo længere tid mødet er udsat og jo større udfordringer man får - kan corona-situationen bære en digital afvikling af mødet. Dét er logikken.

  Digital afvikling forudsætter, at der benyttes en platform, der på rimelig vis sikrer, at procedurereglerne for mødet kan overholdes, f.eks. regler om deltagerkontrol og beslutningsdygtighed samt for hemmelig afstemning, hvis dét kan komme i spil. Og det er også en forudsætning, som for alle andre procedurespørgsmål, at mødets dirigent anerkender mødeformen.

  Specialforbundenes repræsentantskabsmøder
  Specialforbund med et forventet deltagerantal under 50 bør afvente lempelsen af forsamlingsforbuddet den 8. juni. Forbundet kan til den tid eventuelt begrænse deltagerantallet ved, at foreningerne kun kan møde med én repræsentant, men selvfølgelig bevare det stemmeantal de hver for sig er berettigede til.

  Specialforbund med et forventet deltagerantal over 50, også efter en eventuel nedsættelse af antallet af repræsentanter, kan allerede nu overgå til afvikling af repræsentantskabsmødet i digital form, hvis de ønsker det.

  Specialforbund, der har presserende temaer på dagsordenen (f.eks. en undertallig bestyrelse, et kritisk regnskab eller tvingende forpligtelser i forhold til internationale forbund), kan uanset forventet deltagerantal overgå til digital afvikling nu.

  Foreningernes generalforsamlinger
  Foreninger med forventet deltagerantal under 50 anbefales at afvente lempelsen af forsamlingsforbuddet den 8. juni. Foreninger kan eventuelt bede om bindende tilmeldinger til generalforsamlingen i god tid forud for den planlagte afholdelse, så deltagerantallet er kendt på forhånd.

  Foreninger, der har presserende temaer på dagsordenen (f.eks. en undertallig bestyrelse, en kritisk revision eller en nødlidende drift, der kræver kontingentforhøjelse straks), kan uanset forventet deltagerantal overgå til digital afvikling af generalforsamlingen nu.

  En mellemløsning
  Specialforbund og foreninger kan allerede nu overveje at afvikle mødet i blandet form: Mødet afvikles som udgangspunkt digitalt, og det angives i varslingen af mødet, hvilken platform der vil blive benyttet. Repræsentanter eller medlemmerne tilbydes samtidig, at de kan møde frem fysisk, hvis de ønsker det, og arrangerende forbund eller forening beder om bindende tilmelding til det fysiske møde med frist i god tid inden afviklingen.

  Dette vil kunne nedbringe antallet af deltagere i det fysiske møde, måske endda til under gældende forbud på 10, og så længe de, der ønsker det, kan møde frem fysisk, set i forhold til forsamlingsforbuddet, efterlever foreningen grundreglen om medlemmernes ret til fysisk fremmøde.

  Husk konsekvenserne, hvis jeres møder har været udsat
  Hvad sker der, hvis I udsætter et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling?

  Hvis et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:
   
  1. Bestyrelsen som forretningsministerium
  Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende. Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.
   
  2. Regnskab 
  Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet fore-lægges herefter på det udsatte repræsentantskabsmøde eller på den udsatte generalforsamling. 
   
  3. Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt
  Det udsatte møde afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes. Bestyrelsen kan overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden under udsættelsen, så medlemmerne orienteres særskilt om dette. Herved sikrer bestyrelsen gennemsigtighed og god forvaltning. 
   
 • Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer.
  Idrættens rejseforsikring dækker:
  • afbestilling, hvis en event/sports begivenhed aflyses.
  • afbestilling, hvis det på udenrigsministeriets hjemmeside frarådes at rejse til området (både røde og orange områder)
   
  Se det fulde dækningsskema her 

   

   

 • Med virkning fra den 18. marts 2020 er der blevet indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Dette forbud indebærer, at en lang række idrætsarrangementer og events i den nærmeste fremtid skal aflyses. Tvungen aflysning af events afføder naturligvis en række juridiske spørgsmål, herunder betydningen af det juridiske begreb force majeure. 

  Force majeure er en undtagelse til den almindelige regel om, at ”aftaler er bindende”, og er et udtryk for, at man ikke er forpligtiget til at levere det umulige. Det er ikke udsædvaneligt, at en aftale indeholder en force majeure-klausul, hvor det beskrives, hvornår der er tale om force majeure, og hvad konsekvensen er heraf.  

  Hvis der er ikke aftalt nærmere i forhold til force majeure, vil det normalt betyde, at begge parter – under ekstraordinære omstændigheder - kan frigøres for deres gensidige forpligtigelser uden, at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden. Man skal dog være opmærksom på, at det er usikkert, om den nuværende situation kan karakteriseres som force majeure. Og det vil derfor være domstolene, som i sidste ende vil skulle tage stilling til spørgsmålet, hvis der skulle opstå en tvist.  

  Det er imidlertid DIF’s vurdering, at corona-krisen har fået en karakter, som gør, at en arrangør (af et event med mere end 10 personer) er berettiget til at aflyse uden, at deltagerne kan gøre et erstatningskrav gældende i forhold til evt. udgifter til hotel, transport etc. Modsat er man som arrangør forpligtiget til at tilbagebetale et evt. forudbetalt deltagergebyr. Det samme gør sig gældende i forhold til evt. sponsorer og medieaftaler med mindre andet er aftalt.

  Som arrangør vil man typisk også have indgået aftaler med ”underleverandører” f.eks. om leje af udstyr, catering, faciliteter mv. Denne gruppe vil sandsynligvis ikke være ramt af ”umulighed”, hvorfor man ikke uden videre kan afbestille. Vilkårene for afbestilling vil normalt fremgå af handelsbetingelserne, hvor et typisk vilkår vil være, at prisen for afbestilling stiger, jo tættere man kommer på leveringstidspunktet.

  Hvis der ikke er aftalt nærmere, vil man kunne afbestille omkostningsfrit– dog med undtagelse af leverandørens allerede afholdte udgifter. 

  DIF skal dog anbefale – uanset det retlige grundlag - at man forsøger at indgå i dialog med de pågældende aftaleparter om at finde en rimelig løsning i denne vanskelige situation. 

 • DIF anbefaler alle at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Anbefalingerne og restriktionerne kan ændre sig time for time, og alle opfordres derfor til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk eller ved at downloade deres app ’Rejseklar’.

   

   

 • Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

  Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

  Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

  Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

  I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 • www.coronasmitte.dk
  Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 70200233

  Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
  Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
  Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
  Udenrigsministeriet: www.um.dk  

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter