udgivelser

Idrætsskadebogen

Bogen giver en samlet grundig gennemgang af forebyggelse, behandling og genoptræning af idrætsskader. Eliteidrætsfolk bliver alt for ofte hæmmet i karrieren eller må helt stoppe med at udøve deres sport pga. en idrætsskade.
Bogen giver en samlet grundig gennemgang af forebyggelse, behandling og genoptræning af idrætsskader. Eliteidrætsfolk bliver alt for ofte hæmmet i karrieren eller må helt stoppe med at udøve deres sport pga. en idrætsskade.

Alt for mange idrætsfolk kommer på banen efter en skade, før de er klar, hvilket i sidste ende påfører dem unødvendige lidelser eller delvis invaliditet. Manglende forebyggelse samt forkert eller utilstrækkelig behandling af idrætsskader er desuden en af de store årsager til fravær på arbejdsmarkedet. 

Bogen er udgivet af FADL's Forlag A/S.
Redigeret af Thorsten Ingemann Hansen og Michael R. Krogsgaard
500 sider

Bogen kan ikke bestilles her - kun downloades som PDF.
Ønsker du at købe bogen, skal du kontakte FADL's Forlag A/S.