Tekniktræning

Kurset giver deltagerne en introduktion til hvordan krop og sind tilegner sig nye motoriske færdigheder. På kurset bliver deltagerne trænet i at arbejde med bevægelsesanalyse-modeller og systemer til at opbygge specifikke træningsøvelser.
Kurset giver deltagerne en introduktion til hvordan krop og sind tilegner sig nye motoriske færdigheder. På kurset bliver deltagerne trænet i at arbejde med bevægelsesanalyse-modeller og systemer til at opbygge specifikke træningsøvelser.

Det får du ud af kurset
Når deltagerne har gennemført kurset vil de være i stand til at vurdere deres idræts åbne og lukkede færdigheder, og på baggrund af viden om læringsprincipper og biomekanik, kunne tilrettelægge tekniktræningsøvelser på baggrund af et udvalgt fokusområde. Desuden vil deltagerne være i stand til at anvende tekniktræningsskemaet ift. egen idræt og prioritere tekniktræningsøvelser på baggrund af en udøvers specifikke færdighedsniveau.

Målgruppe
Trænere og Instruktører.

Indhold
På kurset bliver deltagerne præsenteret for en model som sikre varig kvalitet og udvikling i udøvernes tekniktræning. Herefter indføres deltagerne i de neurofysiologiske processer som er koblet til læring og grundlæggende biomekaniske principper som er nødvendige for at kunne analysere bevægelser. Dette følges op af en gennemgang af hvordan læring skal tilrettelægges for at udøveren tilegner sig de mest optimale bevægelsesmønstre og, hvordan tekniktræningen rent praktisk skal gennemføres. Kurset afsluttes med en model for, hvordan øvelser og udbyttet kan evalueres med henblik på fortsat progression. Vi bruger materialet Tekniktræning

Varighed
8 timer

Pris
Kr. 6.500

For mere information