Aldersrelateret træningskoncept (ATK)

ATK træning til børn og unge

Kurset har til formål at ruste kursisterne til at kunne varetage træning af børn og unge under hensyn til de generelle principper som ATK indeholder, herunder aldersgrupperinger, fysiologisk og psykosocial udvikling.
Kurset har til formål at ruste kursisterne til at kunne varetage træning af børn og unge under hensyn til de generelle principper som ATK indeholder, herunder aldersgrupperinger, fysiologisk og psykosocial udvikling.

Det får du ud af ATK træning

Efter kurset vil deltagerne kunne vurdere udøvernes biologiske alder. De vil kunne tilrettelægge træning af forskellige aldersgrupper og vægte indholdet ift. udøvernes fysiologiske, psykologiske og sociale udvikling. De vil kunne tilrettelægge træningen ift. udøvernes træningsevne og få forståelse for behovet for tidlig vs. sen specialisering i deres egen idræt.  Endeligt vil de kunne definere de parametre, der kendetegner et talent og indtænke talentbegrebet ift. deres egen idræt.

Målgruppe

Trænere og instruktører som arbejder med at udvikle børn og unges idrætsfærdigheder.

Indhold

På kurset bliver deltagerne introduceret for de grundlæggende principper for børn og unges fysiologiske, motoriske, psykologiske og sociale udvikling. Herefter vil fokusset ligge på, hvordan de skal agere ift. udøvernes udvikling. Emner som tidlig vs. sen specialisering og talentudvikling vil blive behandlet. Endeligt vil trænerne blive introduceret til kroppens og sportens ABC, og de vil arbejde konkret med at omsætte teorien til legen i praksis. Vi bruger materialet Aldersrelateret træning

Varighed

4 timer

Pris

Kr. 3.995

 

For mere information