hjernerystelser

Vidensdeling

Internationalt er der udarbejdet en konsensus rapport om nyeste viden om sportshjernerystelse, som en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra Team Danmark, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund har behandlet.
Internationalt er der udarbejdet en konsensus rapport om nyeste viden om sportshjernerystelse, som en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra Team Danmark, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund har behandlet.

FAQ

Høgh M, Hjernerystelse i sport (2017). Opdaterede guidelines baseret på ekspertkonsensus. Dansk Sportsmedicin 3, 21: 6-11.

Iverson GL, et al. (2017), Predictors of clinical recovery from concussion: a systematic review. Br J Sports Med; 51:941–948. doi:10.1136/bjsports-2017-097729.

Møller HDM, Laursen B (2012), Ulykker i Danmark 1990-2009. In: Statens Institut for Folkesundhed, S. U. (ed.). Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Pinner M, et al (2003), Konsensusrapport om commotio cerebri (hjernerystelse) og det postcommotionelle syndrom. Videncenter for Hjerneskade.

Samarbejdspartnere