DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til alligevel at få afholdt de aktiviteter, der har været planlagt. Læs herunder om tidsfrister og afholdelsesperioder herunder
DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til alligevel at få afholdt de aktiviteter, der har været planlagt. Læs herunder om tidsfrister og afholdelsesperioder herunder

Retningslinjerne for puljen kan downloades her

DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund, Spejderforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Puljen for planlagte aktiviteter er oprettet som en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI’s foreningspulje, da intentionerne med disse midler er sammenfaldende med formålene for DIF og DGI’s foreningspulje.

Alle ansøgende foreninger anbefales at orientere sig i puljens retningslinjer, som findes herover. Her findes også mere information om puljens formål, samt gode råd i ansøgningsprocessen.

 

Klik her for at hente en oversigt over ofte stillede spørgsmål og svar om puljen

FAQ for DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter

Sådan søger foreningerne

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen. Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler.

Som frivillig forening kan man lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Hvis din forening ikke har CVR-nummer i forvejen, kan I få oprettet et CVR-nummer her. Her er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere on oprettelse af NemKonto.

 

Hvad gør I, hvis foreningen ikke er CFR-registreret?

Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til foreningspulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR. Andre tekniske spørgsmål til DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter kan rettes til samme mail eller telefonisk på 43262173.

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter, anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.

Hvad er planlagte aktiviteter?

Puljen støtter både planlagte aktiviteter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og planlagte aktiviteter og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet, som skulle have været finansieret af det manglende indtægtsgrundlag. Det kunne fx være:

 

  • Planlagte træneruddannelser
  • Planlagte camps eller sommeraktiviteter
  • Planlagt opstart af nye aktiviteter

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter og oplevelser i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt.

Et formål pr ansøgning

Der kan kun søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning for alle idrætsforeninger, og idrætsforeningen kan kun få godkendt én ansøgning i et kalenderår.

Flerstrengede foreninger, det vil sige foreninger med flere afdelinger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte, flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Hvad er manglende indtægtsgrundlag?

Manglende indtægtsgrundlag kunne f.eks. dreje sig om:

 

  • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
  • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
  • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

 

(Vi beder i denne forbindelse foreningen om at vedhæfte dokumentation for det manglende indtægtsgrundlag i form af regnskab, en kontrakt med f.eks. fra en festival for frivilligt arbejde)

Baggrund for DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter


Puljen er oprettet på baggrund af den politiske aftale omkring ”Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021”, vedtaget den 17. juni 2021. Tilskuddet ydes i medfør til aktstykke 307 om yderligere midler til foreningspuljer.


For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 8 millioner) i en fælles pulje, DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter.

Har du spørgsmål til puljen? Kontakt puljeadministrationen

Har du ydereligere spørgsmål til puljen?