Thea Cecilia Nicholas

Mit navn er Thea Cecilia Nicholas, jeg er 25 år og spiller på kvindelandsholdet for Sevens Rugby. Til
daglig læser jeg på kandidaten i Security Risk Management på Københavns Universitet, og ved siden af
studiet arbejder jeg som studentermedhjælper i Udenrigsministeriet. Ved siden af landsholdet spiller jeg
klubrugby for CBS Sport Rugby Klub, hvor jeg er en del af klubbens bestyrelse.


Jeg stiller op som kandidat til en medlemspost i Atletkomiteen, da jeg brænder for at sætte fokus på
eliteidrætten indenfor niche sportsgrenene i Danmark. Som en del af det lille rugby fællesskab, der
eksisterer i Danmark, er jeg vidne til de udfordringer, som små sportsforbund står overfor - særligt når
det kommer til udvikling af elitespillere.


Interessen er støt stigende for niche sportsgrene, hvilket blandt andet ses i de danske medier, som er
begyndt at favne bredere, når det kommer til dække flere sportsgrene – specielt på kvindesiden. Der er
dog stadig lang vej endnu, når det kommer til at dække danske niche eliteudøvere i aktion
internationalt.


Jeg ser en lovende fremtid for rugby i Danmark, men jeg må samtidig indse, at Dansk Rugby Union og
landets klubber kæmper for at skaffe nye medlemmer. For niche sportsgrene er det her fundamentet
for at udvikle elitespillere starter. I Danmark har vi en tradition for at værne om breddesport, hvilket er
noget helt særligt. Samtidig kæmper alle dog om at skaffe nye medlemmer og ressourcer, hvilket ofte
falder til de store sportsgrenes fordel, da de har flere og større midler.


I sidste ende handler det om at gøre plads til de atleter, der har valgt at dygtiggøre sig i en mere niche
præget sportsgren. Alternativt ser man, at de helt stopper med at dyrke sporten eller tager til udlandet,
hvor træningsmulighederne er mere attraktive.