Faciliteter

Nyt liv til endnu en gammel gymnastiksal

Skolen ved Søernes gamle gymnastiksal på Frederiksberg skal forvandles til et inspirerende mødested, som opfylder nutidens bevægelsesbehov. En forvandling, der er del af projektet ’Gamle gymnastiksale nye muligheder’.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Morten Bolvinkel
1. jan 0001
Skolen ved Søernes gamle gymnastiksal på Frederiksberg skal forvandles til et inspirerende mødested, som opfylder nutidens bevægelsesbehov. En forvandling, der er del af projektet ’Gamle gymnastiksale nye muligheder’.

I fremtiden bliver gymnastiksalen på Skolen ved Søerne et inviterende mødested, hvor skoleelever, foreninger og Frederiksbergs mange børnefamilier dyrker læring, aktiviteter og bevægelse. På den måde udnyttes skolens lokaler maksimalt og bliver en ny arena for fritidslivet i storbyen, hvor befolkningstætheden er stor og pladsen er trang.

Projektet er del af kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’, som Danmarks Idrætsforbund, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Skoleidræt igangsatte i 2020, En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet – nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler, som der findes ca. 1900 af rundt om i landet.

”Ud over at gøre rammerne mere inspirerende for skolebørnene er et af vores mål også at gøre de små gamle gymnastiksale mere brugbare og eftertragtede blandt idrætsforeninger". Casper Lindemann, facilitetskonsulent i DIF

”Ud over at gøre rammerne mere inspirerende for skolebørnene er et af vores erklærede mål med projektet jo også at gøre de små gamle gymnastiksale mere brugbare og eftertragtede blandt idrætsforeninger. Og det syntes jeg, vi ser endnu et godt bud på her, siger DIF-konsulent Casper Lindemann, som har ydet rådgivning i forbindelse med udviklingen af projektet.

Han suppleres af udviklingskonsulent Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden:

”Skolen ved Søerne er et godt eksempel på, hvordan man via omdannelse skaber nye muligheder og netop udnytter den eksisterende gymnastiksal, og skaber et nyt mødested som også henvender sig til de lokale. Vi håber, at projektet kan inspirere andre skoler og kommuner landet over til at se potentialet og mulighederne”.

Glæde på Frederiksberg
De samlede udgifter til projektet er på 3.460.000 kroner, hvoraf Lokale og Anlægsfonden støtter med 1.153.000 kroner, mens Frederiksberg Kommune egenfinansierer det resterende beløb. DIF har bidraget med rådgivning og har blandt andet finansieret udviklingsfasen og arkitektbistanden.  

Det er NERD og MATTERS Arkitekter som har stået for prospektet, og på Frederiksberg glæder borgmester Michael Vindfeldt (S) sig over udsigterne til de nye spændende rammer:

”Børn og unge på Frederiksberg skal opleve inspirerende læringsmiljøer i skolen og have gode muligheder for at dyrke idræt. Derfor skal vi hele tiden sikre, at byens skole- og idrætsfaciliteter er moderne og tidssvarende. Vi får nu udviklet et innovativt og tidssvarende læringsrum for skolen og salens fritidsbrugere, som jeg glæder mig meget til at opleve. Jeg er særlig glad og taknemlig for, at det sker i en del af kommunen, hvor vi mangler idrætsfaciliteter.

Helt konkret kommer der et “motorikmøbel” i den ene side af salen, mens den anden side omdannes til et bevægelsesområde, hvor fleksible, foldbare ribbe- og klatreelementer kan foldes ind og ud, alt efter behov. Derudover kommer der i den ene ende et “Minilab”, hvor der er plads til gruppeopgaver og teoretisk læring samt aktiviteter på små hold. Du kan læse endnu mere om det konkrete projekt her.

Øvrige henvendelser

Casper Lindemann, konsulent for faciliteter og outdoor i DIF: Tlf. 40 35 29 87

Mark Thorsen, kommunikations- og formidlingschef i Frederiksberg Kommune: Tlf. 28 98 20 74.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden: Tlf. 32830347

Flere nyheder