Nu kan foreningerne få hjælp efter aflysninger i julen

Idrætsforeninger kan nu søge om dækning af økonomiske tab i forbindelse med aflyste aktiviteter i juleferien, hvor epidemikommissionen anbefalede danskerne ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter.
18. jan 2022
Idrætsforeninger kan nu søge om dækning af økonomiske tab i forbindelse med aflyste aktiviteter i juleferien, hvor epidemikommissionen anbefalede danskerne ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter.

Der er godt nyt for de mange foreninger, som har været nødsaget til at aflyse eksempelvis jule- og nytårsstævner. Disse foreninger kan frem til og med den 8. februar klokken 12.00 søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om dækning for tabte nettoindtægter i forbindelse med aflysningerne.

Samtidig med, at der blev indført en række restriktioner i anden halvdel af december, kom epidemikommission med en anbefaling til danskerne om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Anbefalingen førte til, at en lang række foreninger aflyste deres planlagte aktiviteter i denne periode.

Folketingets partier vedtog samtidig, at der skulle afsættes midler til at kompensere foreningernes tab i den forbindelse, og DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har i den forbindelse modtaget 16,2 millioner kroner. Det er disse midler, som nu kan søges.

Puljen kan kun yde tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 - 15. januar 2022. Puljen kan ikke, som det har været tilfældet i tidligere ansøgningsrunder, yde tilskud til dækning af tabte indtægter fra medlemsindbetalinger og sponsorer samt ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreninger.


Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Retningslinjer for ’julepuljen’ kan downloades her.

Flere nyheder