Vigtigt spørgeskema er sendt til alle foreninger

I denne uge har vi udsendt et spørgeskema om de konsekvenser vores foreninger oplever ifm. corona-krisen. Svarene giver vigtig viden til vores fortsatte dialog med politikerne.
3. apr 2020
I denne uge har vi udsendt et spørgeskema om de konsekvenser vores foreninger oplever ifm. corona-krisen. Svarene giver vigtig viden til vores fortsatte dialog med politikerne.

Corona-krisen rammer bredt – også i idrætslivet. Vi kender endnu ikke omfanget af krisen, men det er helt sikkert, at den også får store konsekvenser for alle vores lokale idrætsforeninger. Derfor har vi - sammen med DGI - netop udsendt et spørgeskema til alle vores foreninger.

I spørgeskemaet beder vi om svar på en række forhold. Blandt andet hvor meget foreningens økonomi er påvirket af corona-krisen, i hvor høj grad foreningen umiddelbart kan genoptage sine aktiviteter, om udmeldelser, om eventuelle opsigelser, forventede tab m.m.

Spørgeskemaet er udsendt til vores kontaktperson i foreningen – typisk formanden eller kassereren. Vi håber, at alle vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet hurtigst muligt – også selvom nogle af spørgsmålene kan være svære at vurdere.

Svarene kan nemlig bidrage med værdifulde facts til vores fortsatte drøftelser med regeringen og myndighederne - både nationalt og lokalt - om mulige tiltag og hjælp til de foreninger, der er pressede pga. corona-krisen.