Lidt flere medlemmer i idrætsforeningerne i Køge Kommune

6 flere medlemmer er kommet til Køge Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.
15. apr 2020
6 flere medlemmer er kommet til Køge Kommunes idrætsforeninger det seneste år. På landsplan er der historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne med en fremgang på næsten 50.000.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang for foreningsidrætten i Køge Kommune. Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger gået 6 medlemmer frem, så der nu er 24.550 medlemmer fordelt på kommunens 122 foreninger.

DGI og DIF har siden 2014 med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden haft Bevæg dig for livet-samarbejdet om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

”Vi er enormt stolte over den kæmpe indsats, der leveres i idrætsforeningerne, og som nu giver historisk mange medlemmer. Det at bevæge sig for livet taler til hver enkelt af os, og samtidig har idrætsforeningerne taget nye aktiviteter og organiseringsformer til sig. Danskere i alle aldre værdsætter det aktive fællesskab. Det styrker foreningernes rolle på landet og i byen,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.

Der er fremgang i alle aldersgrupper fra børn til seniorer, og særligt idrætter som fitness, svømning og tennis har fået flere medlemmer i 2019.

Stor fremgang i visionskommuner
I Bevæg dig for livet samarbejder DGI og DIF med landets kommuner om at få flere gjort aktive. Der er foreløbig indgået 21 aftaler med kommuner rundt i landet om at tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen og særligt udsatte målgrupper. Indsatserne i kommunerne henvender sig også til borgere, der er aktive uden for foreningslivet.

På tværs af de 21 såkaldte visionskommuner er der i det seneste år sket en fremgang på 22.181, hvilket svarer til en fremgang på tre procent. Det glæder man sig over i idrætten:

”Når vi samarbejder med landets kommuner, så er det i høj grad for at levere på vores formål om, at idrætten er for alle. Selvom vi er tidligt i samarbejdet, så viser fremgangen tydeligt, hvordan vi kan flytte en vigtig samfundsdagsorden, når vi løfter i flok. Bevæg dig for livet er ikke bare idrættens vision men en vision for folkesundheden i Danmark på tværs af aktører. Derfor skal idrætten tænkes ind i alle kommunale forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Medlemstal
Det samlede medlemstal på 2.306.288 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af både DGI og DIF.

På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer. På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er målet i det historiske samarbejde, DGI og DIF har indgået med TrygFonden og Nordea-fonden om opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt. Bevæg dig for livet visionen er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.