Ny idræts-alliance skal sikre udsatte voksnes adgang til et aktivt idrætsliv

En ny aftale skal sikre, at socialt udsatte voksne får bedre adgang til et aktivt idrætsliv. Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Boldspil Union (DBU) og OMBOLD har i dag indgået et samarbejde, som har til formål at arbejde for mere permanente støttestrukturer til udsatte-idrætten.
16. nov 2017
En ny aftale skal sikre, at socialt udsatte voksne får bedre adgang til et aktivt idrætsliv. Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Boldspil Union (DBU) og OMBOLD har i dag indgået et samarbejde, som har til formål at arbejde for mere permanente støttestrukturer til udsatte-idrætten.

Fodboldspiller, dommer, træner eller holdleder klinger bedre i ørerne hos de fleste end socialt udsat, hjemløs eller kontanthjælpsmodtager. Når udsatte mennesker spiller OMBOLD gadefodbold kommer fodbolden, kammeraterne og idrætsfællesskabet i højsædet, og bekymringerne forsvinder for en stund.

Men idrætstilbud til socialt udsatte voksne er begrænsede og er sjældent blevet til mere end midlertidige puljefinansierede projekter. Den anerkendelse, der også ligger i aftalen, har været et stort ønske længe, siger sekretariatsleder i OMBOLD, Martin Svend Pedersen:

OMBOLD har igennem en årrække vist, hvordan idræt og det fællesskab, der følger med, har en kæmpe sundhedsmæssig og social effekt på samfundets mest udsatte grupper. Med aftalen ligger der fra DIF og DBU en anerkendelse af vores arbejde. Udsatte mennesker skal have bedre adgang til permanente idrætstilbud, som ikke er afhængig af midlertidige sociale puljer, som tilfældet er nu, ” siger han.

Udsatte kan få glæde af idrættens værdier
Samarbejdspartnerne vil arbejde for en mere permanent finansiering af udsatte-idrætten generelt, herunder også Idræt for Sindet, der arbejder med idræt for sindslidende, og som er en befolkningsgruppe, der ellers kan være svær at få engageret i foreningsidrætten:

”På trods af at næsten halvdelen af Danmarks befolkning er aktive i foreningsidrætten som enten udøver eller frivillig, må vi erkende, at der er grupper i samfundet, som er svære at få med. Men det må ikke betyde, at de udsatte grupper skal frarøves muligheden for at få glæde af idrættens værdier, ” siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen.

Udover den permanente støtte sigtes der mod at gøre det nemmere for udsatte grupper at blive en del af den etablerede foreningsidræt og sikre uddannelse af flere trænere, dommere mv. i OMBOLD. Derfor bidrager DIF med 100.000 årligt de kommende tre år. 

DBU er specialister i at dygtiggøre folk inden for fodbolden, og med den økonomiske indsprøjtning fra DIF kan OMBOLD få del i DBU’s omfattende uddannelsesprogram:

”Med 1650 klubber arbejder DBU dagligt på at få flere ind i fællesskabet og dele glæden ved at spille fodbold. OMBOLD handler både om idræt, socialt arbejde og sundhedsfremme, og det glæder os, at DIF, DBU og OMBOLD sammen kan være en del af noget større. Så på den baggrund er det lige til højrebenet, at DIF og DBU stiller pladser til rådighed for OMBOLD på kurser og uddannelser af holdledere, dommere, trænere og instruktører, der arbejder med idræt for udsatte eller deltager i OMBOLD’s aktiviteter, ” siger DBU’s direktør Claus Bretton-Meyer.

Kontakt:

  • Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF: 21 66 37 74
  • Claus Bretton-Meyer, direktør i DBU: 30 10 01 28
  • Martin S. Pedersen, sekretariatsleder i OMBOLD: 61 28 11 49

Fakta om OMBOLD: OMBOLD har siden 2003 arrangeret fodboldaktiviteter for samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger, i byer over det meste af landet under mottoet ”Fodbold, Fællesskab og Forandring”. Aktiviteterne dækker over åbne træninger, AsfaltLigaen, hjemløselandsholdet, stævner og mesterskaber.

Fakta om Idræt for Sindet:
Idræt for Sindet skaber idrætstilbud og organiserer idrætsforeninger for og med mennesker med psykiske vanskeligheder som fx depression, angst eller skizofreni. Initiativet er allerede en del af den frivillige foreningsverden gennem specialforbundet i DIF, Dansk Arbejder Idrætsforbund, men har siden starten i 1996 været puljefinansieret. Udover målrettede idrætsforeninger i 32 kommuner arrangerer Idræt for Sindet også flere større årlige arrangementer som Idrætsfestival for Sindet, Sund By Løbet og Cykeltur 10-10-10.

Socialt udsatte voksne: Omfatter mennesker over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få det. De er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som fx hjemløshed, men ofte flere forskellige problemer at slås med, det kan være misbrug eller psykiske lidelser.