DIF’s rolle i fodboldsag

Tvist mellem Spillerforeningen og DBU skal løses ved en voldgiftssag.
6. jul 2016
Tvist mellem Spillerforeningen og DBU skal løses ved en voldgiftssag.

Som det er fremgået i medierne de seneste dage, verserer der en tvist mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union, som nu søges endeligt løst ved en voldgiftssag.

Sagen vil dog ikke, som det ellers er anført i medierne, blive behandlet i DIF-idrættens Højeste Appelinstans, idet denne ikke kan fungere som formel voldgiftsret i medfør af DIF’s love. 

Parterne i sagen er dog enige om at nedsætte en voldgiftsret, som bemandes med tre voldgiftsdommere, der også bestrider hvervet som medlem af DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Samtidig vil sekretariatsbistanden i sagen blive varetaget af DIF ved appelinstansens sekretariat, jf. herved DIF’s Loves § 26, stk. 1.

DIF og DIF-idrættens Højeste Appelinstans’ sekretariat har ikke yderligere kommentarer til sagen. For eventuelle udtalelser til pressen henvises i stedet til sagens parter.