Sats på det, der virker

Et stærkere foreningsliv i de udsatte boligområder kræver færre kortvarige projekter og mere længerevarende tiltag.
12. jun 2015
Et stærkere foreningsliv i de udsatte boligområder kræver færre kortvarige projekter og mere længerevarende tiltag.
Politikere og landsorganisationer udfordrer ofte hinanden på, hvordan de sammen kan skabe et stærkere foreningsliv i udsatte boligområder. Ofte udmunder de gode intentioner sig i kortere projekter baseret på midlertidige puljeordninger.

Men puljetankegangen bør sættes til side til fordel for tiltag, der har vist sig bæredygtige på længere sigt. Det var et af budskaberne, da DIF på Folkemødet på Bornholm bød til debat om ’Kampen for foreningslivet i de udsatte boligområder’.

Og på en stegende varm eftermiddag havde DIF’s idrætspolitiske chef Poul Broberg et klart budskab til de mange politikere, der pt. befinder sig på Bornholm.
”Vi opfordrer politikerne, hvad enten det bliver en rød eller blå regering, til at tænke langsigtet i forhold til de udsatte boligområder i stedet for kortvarige projekter. Lad os lave et stenhårdt 10-årigt partnerskab om de ting fra foreningslivet, vi ved, der virker. Vi skal selvfølgelig løbende måles på, om vi gør det godt nok, men vi er i DIF overbeviste om, at vi har, hvad der skal til for at få gang i mange i unge i de udsatte boligområder,” sagde Poul Broberg blandt andet med adresse til DIF’s succesrige Get2sport-koncept.

Forslaget mødte blandt andet opbakning fra Nina Middelboe, der er afdelingsleder ved Oxford Research. Hun har undersøgt effekten af de mange løbende projekter i udsatte boligområder
”Det der virker er, når man får de unge ind i eksempelvis en fodboldklub. De får nye venner og selvtillid, og desuden får de et vigtigt netværk, de kan bruge fremover. ”

DIF har i mere end et årti arbejdet målrettet på at styrke de frivilliges vilkår og muligheder for at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark. Siden 2005 har indsatsen været samlet under overskriften Get2sport.