Arkitekter søges til kampagnen Skole+

Med en række konkrete, fysiske projekter skal kampagnen Skole+ vise, hvordan nytænkende fysiske rammer kan invitere til at få pulsen op – både i skoletid og i fritid. Nu inviterer Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund arkitekter og sammensatte rådgiverteams til at byde ind på opgaven
13. aug 2014
Med en række konkrete, fysiske projekter skal kampagnen Skole+ vise, hvordan nytænkende fysiske rammer kan invitere til at få pulsen op – både i skoletid og i fritid. Nu inviterer Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund arkitekter og sammensatte rådgiverteams til at byde ind på opgaven

Med reformen af folkeskoleloven kan elever og lærere se frem til en længere, mere sammenhængende skoledag med øget fysisk aktivitet. Samtidig skal skolen åbnes endnu mere op mod lokalsamfundet gennem samarbejde med idrætsforeninger og andre lokale aktører. Men mange skoler har ikke faciliteterne til det og mangler inspiration til, hvordan netop deres skole kan opdateres.

Derfor har et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund iværksat kampagnen Skole+. Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til at støtte projekter, som viser nye veje til, hvordan skolernes indendørsfaciliteter kan indrettes, så de i højere grad inviterer til leg, bevægelse og idræt – både i og uden for skoletid.

Totalrådgivningsopgave i udbud
I marts blev kommuner og folkeskoler – i samarbejde med lokale idrætsforeninger og andre aktører - inviteret til at byde ind med en konkret skole og forslag til fremtidig brug. De udvalgte skoler vil blive offentliggjort til oktober.

Nu følger en invitation til rådgivere i form af arkitekter og sammensatte teams om at bistå de valgte eksempelprojekter i udvikling og realisering af deres visioner. Der er tale om tre-fem separate projekter uden økonomisk eller brugsmæssige sammenhæng. På grund af ønsket om diversitet og opgavernes forskellige karakter forventes det, at tilbudsgiver maksimalt kan tildeles én rådgivningskontrakt. Der er for hvert eksempelprojekt tale om en totalrådgivningsopgave.

Centralt for opgaven er overvejelser om, hvordan fysiske tiltag kan indrette og gentænke skolernes indendørsfaciliteter, så de indbyder til fysisk aktivitet og understøtter skolens rolle som lokalt samlingssted for mange forskellige målgrupper.

Sådan deltager arkitekter i Skole+
Ansøgningsfrist er 23. september kl. 12. De valgte teams offentliggøres i løbet af efteråret.

Find nærmere information om ansøgning på www.skole-plus.dk

Der henvises også til kampagnens inspirationspublikation, som ligeledes kan downloades på hjemmesiden. Spørgsmål stilles skriftligt til sekretariatet på gm@bygningsarv.dk

Yderligere oplysninger: Projektleder i kampagnesekretariatet Gitte Mikkelsen, Dansk Bygningsarv,
telefon 40 84 62 93

Fakta Om Skole+
Kampagnen gennemføres i et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund. Sekretariatsfunktionen varetages af Dansk Bygningsarv. Lokale og Anlægsfonden og
Realdania har gennem tidligere projekter og kampagner for mere bevægelse på folkeskolerne – eksempelvis i kampagnen Drøn på skolegården – indhentet værdifuld viden om udvikling af nye aktivitetsmuligheder på skolerne og deres lokalområder

Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til kampagnen. Realdania har bevilget 14 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr., mens Danmarks Idrætsforbund bidrager med 2 mio. kr. Der vil blive udvalgt tre til fem projekter på folkeskoler. De udvalgte kommuner bag skolerne forventes at bidrage med minimum 20 mio. kr. til projekternes nye anlæg.

Tidsplan
Projektudviklingen er inddelt i følgende faser:
/ Programmering (12. november – 18. december)
/ Skitseprojekt ( januar – marts 2015)
/ Projektforslag (april – juni 2015)
/ Realisering ( juni 2015-2016)