Magtbarometer placerer Danmark på 12.-plads i Europa

DIF har udarbejdet et idrætspolitisk magtbarometer, som giver et billede af, hvordan Danmark klarer sig i forhold til andre lande på den idrætspolitiske front.
31. okt 2013
DIF har udarbejdet et idrætspolitisk magtbarometer, som giver et billede af, hvordan Danmark klarer sig i forhold til andre lande på den idrætspolitiske front.

Af en ny DIF-analyse, Idrætspolitisk Magtbarometer, fremgår det, at DIF's specialforbund er godt repræsenteret i de internationale forbund. Danmark opnår en fornuftig 12.-plads i Europa og en lidt mere moderat 36.-plads på verdensplan.

DIF har gennemgået 118 forbund og organisationer, som danske idrætsledere har mulighed for at blive valgt ind i. I hvert forbund og organisation er medlemmerne af den øverste bestyrelse blevet noteret og inddelt i kategorier i forhold forbundenes status som olympisk, ikke-olympisk, internationalt eller europæisk.

I alt er 1.634 medlemmer af disse forbund blevet vurderet og har fået tildelt en værdi på en skala fra 1 til 10. Eksempelvis giver det en værdi på 10, hvis der er tale om præsidenten for den internationale olympiske komité (IOC), og en værdi på 1, hvis der er tale om et medlem af bestyrelsen for et europæisk ikke-olympisk forbund.

Hovedformålet med udfærdigelsen af analysen er at udpege hvilke nationer DIF bør samarbejde med. Et andet af formålene med analysen er at danne et kvantitativt grundlag at diskutere, hvor magten i international idrætspolitik befinder sig. Analysen vil de næste år indgå i DIF's internationale idrætspolitiske arbejde.

Se hele analysen, Idrætspolitisk Magtbarometer.

Bilag til undersøgelsen.

Global Sports Political Power Index (English).

Appendix for Global Sports Political Power Index (English).