1.697 daglige sportskampe under DIF

Aktiviteterne blomstrer i DIF-idrætten. Det viser en ny analyse, som DIF har foretaget i forbindelse med Kulturministeriets igangværende udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark.
25. okt 2013
Aktiviteterne blomstrer i DIF-idrætten. Det viser en ny analyse, som DIF har foretaget i forbindelse med Kulturministeriets igangværende udredning af idrættens økonomi og struktur i Danmark.

Der blev i gennemsnit afviklet 1.697 daglige sportskampe i DIF-foreningerne. Og DIF-foreninger og -atleter nød godt af 508.642 udviklingstimertimer omkring idrætsfaglig rådgivning, talentarbejde og klubudvikling, hvilket svarer til ca. 264 årsværk. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den aktivitetsniveauanalyse, som DIF netop har gennemført.

Analysen viser også, at der i 2012 var 42.647 deltagere på DIF-kurser. Og gør man DIF-kurserne op i antal arbejdsuger, så svarer det til ca. 9.800 uger, hvor frivillige trænere og ledere var på ’skolebænken’.

”Analysen af aktiviteterne i DIF’s specialforbund og idrætsforeninger viser et særdeles højt aktivitetsniveau. Det er imponerende, at der i snit afvikles ca. 1.700 kampe dagligt. Og udover de mange fysiske aktiviteter, så har DIF-idrætten en kursusvirksomhed, der i 2012 havde over 42.000 deltagere og en omfattende rådgivnings- og udviklingsvirksomhed. Det er med andre ord en analyse, som man bliver glad for at læse, og som vi håber, at Kulturministeriet vil benytte aktivt i det igangværende udredningsarbejde,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.  

Aktivitetsniveauanalysen er gennemført som et input til Kulturministeriets igangværende udredning af idrættens økonomi og struktur. Udredningsarbejdet igangsatte Kulturministeriet som opfølgning på den nye spillelov, der trådte i kraft 1. januar 2012.

Tallene i analysen er fremkommet via udregninger i DIF’s specialforbund, som har været på overarbejde den seneste tid, da Kulturministeriets deadline har været stram. Kulturministeriet forventer, at udredningen er færdig inden årets udgang.     

Hent de samlede tal fra DIF’s aktivitetsniveauanalyse her.