Michael Rasmussen får to års karantæne

Den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen er af DIF’s dopingnævn blevet idømt to års karantæne. Karantænelængden er blevet reduceret som følge af hans samarbejde med antidopingmyndighederne.
27. sep 2013
Den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen er af DIF’s dopingnævn blevet idømt to års karantæne. Karantænelængden er blevet reduceret som følge af hans samarbejde med antidopingmyndighederne.
Michael Rasmussen gik i begyndelsen af 2013 til Anti Doping Danmark og indrømmede et omfattende misbrug af doping i perioden 1998-2010, hvorefter DIF’s dopingudvalg indledte en sag mod den nu tidligere cykelrytter. DIF’s dopingnævn har den 25. september idømt Michael Rasmussen en karantæne på to år fra al idræt under DIF.

Sagen er Michael Rasmussens anden dopingsag, da han tidligere er blevet idømt to års karantæne for at have overtrådt den internationale cykelunions regler om whereabouts og snyd eller forsøg på snyd med dele af dopingkontrollen.

Ved andengangsforseelser er sanktionsrammen fra otte års karantæne til karantæne på livstid. Da Michael Rasmussen i den aktuelle sag frivilligt er kommet til Anti Doping Danmark med sin indrømmelse, valgte dopingnævnet en udelukkelse på otte år.

Den udelukkelse er blevet nedsat til den endelige sanktion på to års karantæne på grund af de oplysninger, han over for antidopingmyndighederne har bidraget med om andre navngivne personers kendskab til og deltagelse i overtrædelser af dopingreglerne.

”Michael Rasmussen er kommet med omfattende, væsentlige og detaljerede oplysninger om ikke bare sit eget dopingmisbrug, men også om andre personers involvering. Det er blevet bekræftet i forbindelse med den videre efterforskning, som Anti Doping Danmark har foretaget. Derfor har vi besluttet, at hans karantæne skal nedsættes som følge af hans samarbejde”, siger dopingnævnets formand, Torben Jessen.

Omfattende assistance

Antiddopingreglerne giver mulighed for at nedsætte karantænens længde med tre fjerdedele, hvis en person ”yder omfattende assistance til afsløring eller påvisning af overtrædelser af antidopingreglerne”. Dopingnævnet vurderer, at Michael Rasmussen i forbindelse med afhøringerne i januar 2013 har ydet denne omfattende assistance og på den måde bidraget til efterforskningen og opklaringen af andre dopingovertrædelser.

Karantænen har virkning med tilbagevirkende kraft fra den 8. februar 2013, hvor Michael Rasmussen blev suspenderet. Karantænen løber frem til 7. februar 2015.

I forbindelse med behandlingen af sagen besluttede dopingnævnet, at Michael Rasmussens resultater i perioden januar 2005 til marts 2010 bliver annulleret.

Afgørelsen vil kunne appelleres til den internationale sportsdomstol (CAS) af blandt andet følgende parter: UCI, WADA, Anti Doping Danmark og Michael Rasmussen.