Valg til aktivkomiteen 2013-2016

Processen omkring valg til DIF og Team Danmarks aktivkomite 2013-2016 er skudt i gang. Og alle DIF’s 61 specialforbund skal derfor indsende personinformationer til DIF.
23. nov 2012
Processen omkring valg til DIF og Team Danmarks aktivkomite 2013-2016 er skudt i gang. Og alle DIF’s 61 specialforbund skal derfor indsende personinformationer til DIF.

Aktivkomitéen er danske eliteidrætsudøveres talerør i blandt andet DIF’s og Team Danmarks bestyrelser.

Valgprocessen til aktivkomitéen 2013-2016 er igangsat. Og første skridt er, at alle DIF's 61 specialforbund skal fremsende lister over valgbare og stemmeberettigede personer i eget forbund. Det drejer sig om data på personer, der i 2009, 2010, 2011 og 2012 repræsenterede specialforbundets landshold på seniorplan ved OL, VM, EM, kvalifikationskonkurrencer hertil samt tilsvarende konkurrencer. Desuden skal olympiske specialforbund fremsende data på personer, der har deltaget ved sommer-OL i 2004 og 2008 og vinter-OL i 2002 og 2006.

Specialforbundene er ifølge DIF’s love forpligtet til at medvirke aktivt i valgproceduren, og det er afgørende for et korrekt og demokratisk valg, at specialforbundene lever op til deres lovmæssige forpligtelser og fremsender de nødvendige data. Listerne skal indeholde personernes fulde navn og e-mail-adresse og sendes i et Excel-ark til Malene Henriksen, mvh@dif.dk, senest 12. december 2012.

Valgprocessen

  • Specialforbund sender oplysninger om navne og e-mail-adresser på stemmeberettigede og valgbare personer.
  • DIF sender e-mail til stemmeberettigede og valgbare personer med opfordring til at stille op til valget.
  • DIF registrerer og godkender kandidater og vælgere. Kandidaterne præsenteres på blandt andet dif.dk.
  • DIF udsender elektroniske stemmesedler til alle stemmeberettigede.
  • Elektronisk afstemning.
  • Optælling og offentliggørelse af valgresultatet.

Læs mere om aktivkomitéen.

Eventuelle spørgsmål rettes til Malene Henriksen, mvh@dif.dk og 43 26 20 10, eller Jesper Frigast Larsen jfl@dif.dk og 43 26 20 08.