DIF byder udredning om idræt velkommen

Kulturministeriet har nu offentliggjort kommissoriet for den udredning af dansk idræts økonomi og struktur, som kulturminister Uffe Elbæk annoncerede i efteråret 2011.
29. nov 2012
Kulturministeriet har nu offentliggjort kommissoriet for den udredning af dansk idræts økonomi og struktur, som kulturminister Uffe Elbæk annoncerede i efteråret 2011.

”I DIF ser vi frem til udredningsarbejdet. Efter vores opfattelse er udredningen en god anledning til at få stillet skarpt på omfanget af de idrætsaktiviteter, der gennemføres i forskellig regi i Danmark. En del idrætsaktiviteter foregår i dag i kommercielle centre og ”uorganiseret” i form af blandt andet løbe- og cykleture. Det er dog stadig den organiserede foreningsidræt i Danmark, som sørger for, at næsten alle børn og unge og rigtigt mange voksne og ældre dyrker idræt – og sådan bør det af mange årsager også være i fremtiden,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

”Derfor er det positivt, at kommissoriet for udredningsarbejdet omfatter en analyse af aktivitetsomfanget i dansk idræt. Hvis udredningen skal danne afsæt for en vurdering af den fremtidige fordeling af ressourcer i dansk idræt, er det naturligvis helt afgørende at få synliggjort, hvad man får for pengene i dag. Det er vores forventning, at en aktivitetsomfangsanalyse vil synliggøre, at vi i den organiserede idræt holder et meget højt aktivitetsniveau i forhold til de midler, vi modtager. Kort sagt, at midler til den organiserede idræt er en enorm god investering for samfundet,” siger Niels Nygaard.

Det frivillige arbejde skal afspejles

”Udover vigtigheden af få analyseret aktivitetsomfanget er det efter vores opfattelse også helt indlysende, at en udredning af dansk idræt bør afspejle det frivillige arbejde, der holder idrætsklubberne landet over i gang – dag efter dag, uge efter uge, året rundt. Det fremgår ikke direkte af kommissoriet, men det bør der så rettes op på i det konkrete arbejde med udredningen.”

”Vi står i DIF-idrætten godt rustet til det kommende udredningsarbejde: Aktivitetsniveauet er højt. De samfundsmæssige gevinster af vores aktiviteter er markante. Der er en klar rød tråd fra breddearbejdet til elitearbejdet – senest illustreret ved de fornemme resultater ved OL i London. I DIF´s specialforbund foregår der et målrettet udviklingsarbejde – ofte i et tæt samarbejde med DIF. Udover en fokusering på de enkelte idrætter omfatter udviklingsarbejdet tiltag, der også på andre felter er til glæde og gavn for det danske samfund. Skulle udredningen munde ud i, at nye opgaver og ansvarsområder placeres i DIF-idrætten, er vi naturligvis klar til det,” siger Niels Nygaard.

Udredningen indgår som et element i den planlagte evaluering og eventuelle revision af den nye spillelov i 2014/15. DIF har sammen med DGI og Firmaidrætten i fællesskab afleveret input til kommissoriet for udredningsarbejdet. De tre idrætsorganisationer er med i en af de sparringsgrupper, som Kulturministeriet har nedsat i forbindelse med udredningen.

Yderligere oplysninger hos:

Niels Nygaard, formand DIF, 20737112, mail nny@dif.dk