Interessante idrætssignaler i åbningstalen

Statsminister Helle Thorning-Schmidt varslede i sin åbningstale en reform af folkeskolen. Danmarks Idræts-Forbund Idrætten er klar til at bidrage til arbejdet, hvor bevægelse og motion bør spille en vigtig rolle.
2. okt 2012
Statsminister Helle Thorning-Schmidt varslede i sin åbningstale en reform af folkeskolen. Danmarks Idræts-Forbund Idrætten er klar til at bidrage til arbejdet, hvor bevægelse og motion bør spille en vigtig rolle.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) lancerede sidste år et skolepolitisk udspil med en vision om, at Danmark skal have verdens mest aktive folkeskole. Derfor glæder det DIF, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) tirsdag i Folketingets åbningstale varslede en folkeskolereform og i den forbindelse også pegede på elevernes behov for bevægelse.

”Bevægelse og motion er vigtige redskaber i bestræbelserne på at få velfungerende børn i folkeskolen. Vi er klar til at hjælpe med til at få visionen til at blive til en reform, og vores skolepolitiske udspil er et katalog af forslag, som regeringen kan plukke fra i det kommende arbejde,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard.

I sin tale åbnede statsministeren op for, at andre end folkeskolelærerne skal kunne bidrage til at gøre idrætsundervisningen god og inspirerende. I DIF’s skolepolitiske udspil peges der blandt andet på, at de mange uddannede trænere i DIF’s cirka 11.000 foreninger kan spille en vigtig rolle i forbindelse med at få skabt en høj kvalitet i idrætsundervisningen.

”Ved at inddrage trænere fra foreningerne i idrætsundervisningen vil vi kunne højne kvaliteten i undervisningen. Trænerne vil kunne præsentere eleverne for et idrætsbillede, der er meget varieret. Dermed får alle elever de bedste muligheder for at finde en idrætsaktivitet, der passer lige præcis til dem,” siger DIF-formanden og pointerer, at DIF-idrætten repræsenterer 80 forskellige idrætsgrene.

Fysisk aktivitet giver bedre indlæring

Undersøgelser fra Svendborg Projektet viser, at bevægelse og motion gavner børnenes koncentrations- og indlæringsevne. Derfor er det vigtigt at tænke den fysiske aktivitet ind i andre områder af skoledagen end bare i idrætsundervisningen.

”Bevægelse og motion bør i endnu højere grad integreres som læringsredskab i andre fag. Desuden bør skoledagen ud over idrætstimerne indeholde kortere moduler med idræt og fysisk aktivitet, som vil bidrage til at styrke elevernes koncentrations- og indlæringsevne,” siger Niels Nygaard

I sidste måned var repræsentanter fra DIF til møde i Undervisningsministeriet, hvor de gjorde rede for DIF-idrættens holdninger på folkeskoleområder. DIF ser frem til at bidrage yderligere i de kommende måneders arbejde frem mod en reform af folkeskolen.

Hent DIF's skolepolitiske udspil her.