Gå direkte til indhold

Referat 2018

REFERAT 5. maj 2018

REFERAT AF ÅRSMØDE 2018
FORUM REPRÆSENTANTSKABET
Mødenr.:
Mødedato: Den 5. maj
Mødestart: 09:00
Mødested: Idrættens Hus
Referent: RLI

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen.

 

 1. Valg af dirigent

  Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. Det blev endvidere konstateret, at der ikke var gjort indsigelser til dagsorden, og der var ikke kommet yderligere forslag udover den udsendte dagsorden.

  Dirigenten oplyste, at forhandlingerne bliver båndet.

   

 2. Formandens beretning

  Formanden aflagde herefter sin beretning [Link med formandens beretning]

  Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren [Link].

  Formanden kvitterede for ministerens tale [Link].

  Dirigenten genoptog mødet og åbnede for debat om såvel mundtlige som skriftlige beretninger.

   

  Debat om beretning:

  John Petersson, Parasport Danmark: [Link].

  Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport: [Link].

  Mads Freund, Dansk Triatlon Forbund: [Link].

  René Toft, Badminton Danmark: [Link].

  Peer Huniche, Dansk Arbejder Idrætsforbund: [Link].

  Jens Aage Skare, Dansk Rugby Union: [Link].

  Walther Rahbek, Dansk Orienterings-Forbund: [Link].

  Jesper Møller, Dansk Boldspil-Union: [Link].

  Kasper Jepsen, KFUM: [Link].

  Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: [Link].

  Niels Nygaard, DIF: [Link].

  Beretningen blev derefter taget til efterretning. 

   

 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  Regnskabet omhandlede perioden 1. januar – 31. december 2017.

  DIF’s økonomiansvarlig, Christian Pedersen, politiske bemærkninger til regnskabet: [Link].

  DIF’s økonomidirektør, Morten Olesen, gennemgik regnskabet for 2017 [Link].

  Derefter satte dirigenten regnskabet til debat:

  Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport: [Link].

  Jørgen Mertz, Dansk Rideforbund: [Link].  

  Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2017 blev enstemmigt vedtaget.

   

 4. Behandling af forslag
  • 4.1. Forslag om samarbejder med eksterne organisationer, gensidig anerkendelse og forenkling af appelsystemet

  DIF’s næstformand, Thomas Bach, motiverede forslaget [Link].

  Der var ikke yderligere bemærkninger til forslaget. Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

   

 5. DIF’s forenings- og frivillighedsudspil

  DIF’s bestyrelsesmedlem, Bent Clausen, præsenterede de foreløbige tanker vedrørende DIF’s kommende forenings- og frivillighedsudspil [Link].

  Derefter præsenterede Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet et vidensoplæg vedrørende frivillighed [Link]. Der var ikke yderligere spørgsmål til indlæggene. Derefter gennemførte repræsentantskabet en live afstemning om frivillighed. Resultaterne kan læses her [Link].

  Punktet om DIF’s forenings- og frivillighedsudspil blev afsluttet af Bent Clausen, som takkede for oplæg og repræsentantskabets input.

  Mødet blev derefter suspenderet for at uddele det grønne certifikat til Dansk Minigolf Union, Dansk Surf & Rafting Forbund og Moderne Femkamp Danmark. Mødet blev derefter genoptaget.

   

 6. Årets Specialforbund

  Repræsentantskabet kårede Danmarks Basketball Forbund til Årets Specialforbund 2018.

   

 7. Valg til bestyrelsen
  • 7.1. Valg af 2 næstformænd for 2 år

  Dirigenten konstaterede, at næstformændene, Thomas Bach, og Hans Natorp, blev valgt for 2 år.                    

  • 7.2. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år

  Dirigenten konstaterede, at bestyrelsesmedlemmerne, Niels-Christian Levin Hansen,

  Bent Clausen og Frans Hjorth Hammer blev valgt for 2 år.                            

  • 7.3. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år

  Dirigenten konstaterede, at Thorbjørn Ovedal og Stine Sørensen blev valgt for 1 år.

   

 8. Valg til DIF-idrættens højeste appelinstans
  • 8.1. Valg af 2 medlemmer for 5 år

  Dirigenten konstaterede, at Ole Græsbøll Olesen og Ulla Ingerslev blev valgt for 5 år.

   

 9. Valg til Dopingnævnet
  • 9.1. Valg af medlem for 3 år

  Dirigenten konstaterede, at Helle Bosselmann blev valgt for 3 år.

  • 9.2.Valg af 2 suppleanter for 1 år

  Dirigenten konstaterede, at medicinsk suppleant, Inge-Lis Kanstrup, blev valgt for 1 år.

  Dirigenten konstaterede, at Juridisk suppleant, Helle Qvortrup Tvilum Bachmann, blev valg for 1 år.

   

 10. Valg til Matchfixingnævnet
  • 10.1.Valg af medlem for 2 år

  Dirigenten konstaterede, at Peter Schønning blev valgt for 2 år.

  • 10.2.Valg af suppleant for 2 år

  Dirigenten konstaterede, at Henrik Johnsen blev valgt for 2 år.

   

 11. Valg af statsautoriseret revisor

  Dirigenten konstaterede, at Revisionsfirmaet, EY, blev valgt som statsautoriseret revisor.

   

 12. Valg af intern revisor for 2 år

  Dirigenten konstaterede, at Intern revisor, Jørgen Meyer, blev valgt for 2 år.

   

 13. Eventuelt

Dirigenten takkede for det gode samarbejde med repræsentantskabet.

 

Niels Nygaard, DIF, afsluttede med at sige tak til repræsentantskabet samt ønske alle de opstillede tillykke med valget på DIF’s årsmøde 2018: [Link].