Gå direkte til indhold

Aktivt dagtilbud

I Danmarks Idrætsforbund mener vi, at alle børn bør have en opvækst fuld af idræt, leg og bevægelse. Idræt, leg og bevægelse der udvikler motorikken, skaber trivsel og læring og giver lyst til at leve et aktivt liv.
Vi arbejder for at få mere og bedre idræt, leg og bevægelse ind i børnenes hverdag, hvad end de går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Gennem kompetenceløft bidrager vi til opkvalificering og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og Åbent Dagtilbud, hvor dagtilbuddene møder idrætsforeningerne. 

Vi tilbyder i samarbejde med VIA University Collage uddannelsesforløb til alle dagtilbud, der ønsker en stærk og meningsfuld idrætsprofil. Koncepterne dækker over: Idrætscertificerede børnehaver, Idrætscertificerede vuggestuer og Idrætscertificerede dagplejer. Ønskes et mindre kompetenceløft omkring hvordan man arbejder med pædagogisk idræt i hverdagen, tilbyder vi kursusforløbet Idræt,leg og Bevægelsesinstitutioner, som ligeledes er målrettet børnehaver, vuggestuer og dagplejer. 

Til foreninger og dagtilbud, der ønsker at arbejde med Åbent Dagtilbud, har vi en række anbefalinger, samt en oversigt over de idrætter (specialforbund), der har koncepter og tilbud på området.