Gå direkte til indhold

Åben skole

Se kataloget ”Idræt i skolen” og find gode tips til, hvordan skoler og foreninger kan samarbejde
Skolerne har pligt til at inddrage det omgivende samfund i skoledagen for at skabe en varieret skoledag og differentiere undervisningen, så den imødekommer alle børns behov. Et veltilrettelagt samarbejde mellem lokale idrætsforeninger og skoler sikrer undervisning af høj kvalitet og styrker elevernes trivsel, sundhed, læring og lyst til at bevæge sig i fritiden.

Åben Skole samarbejder med de lokale Idrætsforeninger. Det er desuden en mulighed for idrætsforeningerne til at vise deres forening og idræt frem. Det kan resultere i, at flere børn melder sig ind i foreningen, samtidig med at trænernes kompetencer skærpes og sammenhængskraften i lokalsamfundet styrkes.

I håb om at gøre det nemmere at komme i gang med Åben Skole-samarbejde har en række specialforbund udviklet konkrete koncepter og oversigter over lokale foreninger inden for den enkelte idræt. Klik på "Forbundsliste" i liste nedenfor for at komme i kontakt med de enkelte idrætter.

Nedenfor kan du som forening finde gode råd og anbefalinger i forhold til arbejdet med den åbne skole:

 • DIF har i samarbejde med DGI og Dansk Skoleidræt udviklet 10 gode råd samt en værktøjskasse til, hvordan idrætsforeninger kan komme i gang med at samarbejde med den lokale skole.

 • Din forening har mulighed for at samarbejde med den lokale skole på flere forskellige måder.

  Et konstruktivt og varigt samarbejde, der er til gavn for både din forening, eleverne og skolen, kræver grundig forberedelse.

  Kickstart processen med et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsens medlemmer blandt andet diskuterer og afklarer følgende spørgsmål:

  • Hvad ønsker din forening at opnå med et samarbejde med den lokale skole?
  • Hvad kan din forening tilbyde skolerne?
  • Hvordan kan din forening supplere den eksisterende undervisning?
  • Hvilke trænere har mulighed for at involvere sig i et skolesamarbejde?

  Find inspiration og få hjælp til at strukturere det indledende bestyrelsesmøde.

   
 • Skolesamarbejde - hvornår og hvordan?
  Din forening har mulighed for at samarbejde med den lokale skole på flere forskellige måder.

  Korte eller lange forløb?
  Foreningen og skolen kan for eksempel indgå aftale om et længerevarende forløb, hvor foreningen bliver en integreret del af hverdagen på skolen over en periode – eller foreningen kan gennemføre særlige events på skolen, der måske kun varer nogle timer eller en enkelt dag.

  Klik her og læs mere om forskellige former for skolesamarbejde.

  Hvornår og hvordan?
  Uanset om din forening ønsker at bidrage med et kortere eller længere forløb, er der rig mulighed for at indpasse det i løbet af skoledagen. Forløbet kan for eksempel være en del af:

  • Den almindelige undervisning i for eksempel idræt, dansk eller matematik, hvor foreningen alene eller i samarbejde med lærerne bidrager til de faglige forløb.
  • Den understøttende undervisning, der lægger op til anderledes og praksisnær undervisning.
  • De obligatoriske 45 minutters bevægelse dagligt.
  • Aktivitetstilbud før eller efter skoletid - enten på skolen eller i foreningen.
 • Vi guider dig til, hvordan du bedst kan formulere en henvendelse til skolen. Når bestyrelsen er blevet enige om, hvordan foreningen kan bidrage til undervisningen på den lokale skole, skal du tage kontakt til skolens ledelse. Det er vigtigt, at du beskriver præcist, hvordan din forening forestiller sig et eventuelt samarbejde og ikke mindst, hvad foreningen byde ind med.

   

 • Med webinaret Den Åbne Skole bliver foreningens bestyrelse, trænere og instruktører klædt på til at samarbejde med de lokale skoler.

  Deltagerne lærer desuden at sammensætte, strukturere og gennemføre undervisningsforløb, der lever op til de faglige mål i skolen.

  Webinaret er gratis og bliver afviklet online, så du kan deltage præcis, når det passer dig. Webinaret består af i alt to moduler.

  Modul 1
  Deltagerne lærer blandt andet om:

  • Aldersrelateret træning
  • Øvelser og aktiviteter målrettet elever i folkeskolen
  • Børn og unges fysiologiske og motoriske udvikling
  • Børn og unges psykiske og sociale udvikling
  • Motivation og fysisk aktivitet

  Tid: 00:00 - 43:00

  Modul 2
  Deltagerne lærer blandt andet:

  • At omsætte deres idrætsfaglige kompetencer til konkret undervisning i skolen.
  • Om skolereformen og om det fagsprog, som lærere og pædagoger bruger.
  • Om begreber som handlekompetence, synlig læring og målstyringsdiamant.

  Tid: 43:40 - 57:20

  Link til webinar 

 • Et godt samarbejde mellem foreningens repræsentanter og skolens lærere og pædagoger er afgørende for, om forløbet bliver en succes.

  Det gode samarbejde opstår ikke af sig selv men afhænger af åbenhed, tæt dialog og præcis forventningsafstemning. Inden I går i gang med at planlægge et konkret forløb, er det derfor en god idé at tage en snak med lærere og pædagoger om:
  • Hvad er formålet med forløbet?
  • Hvilke roller, opgaver og pligter har I hver især?
  • Tidsplan – hvor længe varer forløbet?
  • Hvilke faciliteter og ressourcer kræver forløbet?

  Find en samarbejdsmodel,
   der baner vejen for det gode samarbejde. • Hvis din forening vælger at samarbejde med de lokale skoler som led i Den Åbne Skole, er der en række juridiske forhold, som din forening og de involverede trænere og ledere skal være særligt opmærksomme på.

Indholdsansvarlig
Liselotte ByrnakUddannelseskonsulentDIF UdviklingTeam Bredde og Motionlby@dif.dkTelefon: 43 26 20 70Mobil: 22 63 45 61
Indholdsansvarlig