Gå direkte til indhold

DIF Soldaterprojekt Evaluering

Denne evaluering undersøger, hvorvidt psykisk (og/eller fysisk) sårede veteraner, der har deltaget i aktiviteter under DIF Soldaterprojekt (imellem juni 2017 og december 2018) har fået bedret deres sociale funktionsniveau, udviser færre psykiske symptomer og synes at have fået et bedre psykisk og fysiskhelbred.

 

Dette undersøges og vurderes blandt andet ved hjælp af analyse af spørgeskemadata indsamlet ved veteranernes opstart i DIF Soldaterprojektet samt ved opfølgning i december 2018.

 

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Videncentret i Veterancentret. Videncentrets funktion er at producere og formidle viden om veteraners psykiske helbred, sociale forhold og generelle tilstand på et kvalificeret og videnskabeligt grundlag.