Gå direkte til indhold

DIF Get2sport - Effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder

Rapporten er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt hhv. medlemmer og frivillige i DIF get2sport-støttede idrætsforeninger.

Rapporten består af 2 hoveddele:

Del 1 omhandler medlemmerne i de DIF get2sport-støttede foreninger og giver et indblik i, hvordan de oplever at være aktiv i disse foreninger. Afsnittet er baseret på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 300 medlemmer fra DIF get2sport-støttede foreninger suppleret med uddybende og forklarende udsagn fra en række kvalitative interviews. 

Del 2 omhandler de frivillige i de DIF get2sport-støttede foreninger og giver et indblik i, hvordan de oplever at være frivillig i disse foreninger. Afsnittet er baseret på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 178 frivillige fra DIF get2sport-støttede foreninger suppleret med uddybende og forklarende udsagn fra en række kvalitative interviews.