Gå direkte til indhold

Mellem standard og zumba.

Danmarks Sportsdanserforbunds placering på et broget idrætsmarked
 
Delrapport 1 ser på Danmarks Sportsdanserforbunds muligheder for at orientere sig mod nye danseformer og -kulturer i Danmark. Konstateringen af, at der på dansemarkedet findes mange forskellige konkurrerende danseudbydere, udfordrer forbundets traditioner, organiseringsmåde og det specialiserede fokus på standard- og latindans. 

Rapporten ser på forbundets placering på idrætsmarkedet, og giver en række bud på hvilke eksterne omgivelser og interne vilkår, som kan danne grundlag for en reformulering af forbundets vision, mission, mål og strategier.