Gå direkte til indhold
Paneldebat

Paneldebatter

Paneldebatter kan betyde rigtig meget i forhold til at knytte vælgere med politikere centreret omkring idrætsemner.

En af de mest velkendte måder at få politikere til at debattere bestemte emner er at afholde paneldebatter. De kan have mange former, og her gælder det om at være kreativ for at tiltrække så meget opmærksomhed som muligt. Her er nogle bud på, hvordan en paneldebat kan se ud.

Den klassiske paneldebat
Her inviteres 3-6 kommunale politikere til en offentlig debat om idrætspolitiske emner, som er relevante i kommunen. Da der sjældent er stor uenighed om opbakningen til den lokale idræt blandt politikerne, så handler det om at udfordre politikernes holdninger og bede dem konkretisere deres handlinger.

Mulighed for dialog efter debatten
Et godt supplement til paneldebatten er at give deltagerne ved arrangementet mulighed for at debattere videre med kandidaterne efter hoveddebatten. Stil nogle cafeborde op og skab en afslappet stemning, hvor alle med lokal idrætspolitisk interesse kan tage en uformel snak med en eller flere kandidater.

Paneldebat i forbindelse med sportsarrangement
Debatten kan også afholdes i forbindelse med et sportsarrangement. Det kunne eksempelvis være en håndboldkamp på topniveau, hvor tilskuerne inviteres til at komme tidligere og overvære en paneldebat med lokale kommunalvalgskandidater.

Kamp mellem partierne
Paneldebat kan også indledes på en utraditionel måde. I kan eksempelvis arrangere en sportskamp mellem røde og blå kandidater, nuværende politikere og nye kandidater, politikere og foreningsrepræsentanter eller kandidater og kommunens borgere. En fodbold- eller floorballkamp vil være sjov, men husk at de meget fysiske idrætter ikke appellerer til alle kandidater. Overvej derfor også mindre fysisk krævende sportsgrene eller ’opfind’ andre funktioner som eksempelvis træner eller andre mindre fysisk krævende funktioner.
Efter kampen kan kandidaterne eksempelvis debattere lokale, idrætspolitiske problematikker.

Paneldebat i samarbejde med den lokale DGI-landdelsforening
DGI’s landsdelsforeninger vil også være aktive i de lokale valgkampe. Du og idrætsrådene kan med fordel kontakte den lokale landsdelsforening og tage initiativ til at arrangere debatten i fællesskab. I kommuner, som hverken har idrætsråd eller foreninger med de fornødne ressourcer til at afholde paneldebatter, kan du med fordel også gå i dialog med den lokale DGI-landsdelsforening om at arrangere en debat.

Paneldebat i DIF get2sport-forening
I de kommuner, hvor DIF’s indsats i socialt belastede boligområder, DIF get2sport, er tilstede, kan det være aktuelt at tage fat på get2sport-projektledere. I samarbejde med DIF get2sport, kan der muligvis arrangeres en debat, der foregår i en forening i et af kommunens udsatte boligområder. Læs nærmere om DIF get2sport her og se, hvor I landet det er til stede.

Listen er ikke udtømmende, men uanset hvilken form, paneldebatten tager, er der helt overordnet en række gode råd, som er vigtige at holde sig for øje:

• Find en dato til paneldebatten, der ligger fri af politiske møder i kommunen - kig i kommunalbestyrelsen kalender, der findes på de fleste kommuners hjemmeside.
• Inviter i god tid. Det gælder både politikere, ordstyrer og tilhørere.
• Inviter de vigtigste politikere. Det indebærer både kendte politikere, der søger genvalg, og kandidater, som, du vurderer, har interesse for foreningsidrætten.
• Inviter bredt i forhold til tilskuere og sørg for at få invitationen ud til mange forskellige samfundsgrupper.
• Inviter lokalpressen og få eventuelt en dækning af arrangementet på foreningens egen hjemmeside/sociale medier.
• Sørg for at koordinere paneldebatter og lignende med den lokale DGI-landsdelsforening.
• Lav en aftale med en god ordstyrer. Det kan både være en sjov personlighed, der kan lette den formelle stemning, eller en lokal berømthed, der kan tiltrække et stort publikum.
• Anskaf et godt lokale, der passer paneldebattens form. Tænk her på belysning, nødvendig teknologi, tilstrækkelig plads, udsyn, åbenhed og beliggenhed. Tænk også i en fysisk ramme, som understreger debattens formål. De kan for eksempel være en lokal forening, en omdiskuteret facilitet eller et boligområde med manglende faciliteter for idræt.
• Sørg for at der er noget at spise eller drikke. Det tiltrækker altid tilhører, at der serveres kaffe og kage i pausen.

Kommuneundersøgelse
Kontakt til kandidater
Mærkesager
Pressen
Sociale medier