Gå direkte til indhold
Håndtryk

Kontakt til kandidaterne

En vigtig måde at præge valget er via fysiske møder med kandidaterne, men en simpel mail er også et vigtigt værktøj.

Møder med kandidaterne muliggør en fortrolig meningsudveksling, hvor kandidaterne kan fortælle, hvad de vil på idrætsområdet, og du som foreningsmenneske kan fortælle, hvilken opbakning du finder nødvendig i forhold til udviklingen af den lokale idræt.

Hvis kandidaterne eller du selv ikke kan overskue et personligt møde, så kan det også have stor effekt bare at sende udvalgte kandidater en e-mail til, hvor du gør opmærksom på din forenings behov og udfordringer og giver bud på løsninger.

Kortlæg eksisterende, relevante, lokale aktører
Koordiner relevante, politiske emner med andre lokale, folkeoplysende råd og foreninger. Mange rammer for idrætsforeningerne gælder også for de idébaserede foreninger som eksempelvis spejderne. Ofte kan deres politiske netværk, viden og stemmer bakke op om jeres fælles ønsker til politikerne.

Forbered konkrete løsningsforslag
Allerede inden mødet med politikerne er det en god ide at forberede konstruktive løsningsforslag på kommunens idrætspolitiske udfordringer. Politikerne skal ikke kun mødes med krav og beklagelser, men også med konstruktive løsninger. På den måde tilbyder du politikerne konkret politik, som de let kan gå til valg på. En anden mulighed er at tilbyde politikerne offentlig opbakning til de løsningsforslag, du præsenterer for dem. 

Møde med hvem?
I forhold til selve møderne er det oplagt at få arrangeret møder med partiernes spidskandidater. Det gælder ofte borgmesteren og andre centrale byrådspolitikere, der stiller op til genvalg, samt partiformændene for de største partier i kommunen. Derudover kan det være afgørende at mødes med kandidater, der stiller op for at arbejde på idrætspolitiske sager. Lav derfor en kortlægning af de vigtigste kandidater og planlæg, hvordan du kontakter dem. Borgmestre og spidskandidater er dog ofte de politikere, som har mest på dagsordenen og i forvejen får flest henvendelser. Derfor vil det også være relevant af gå til politikerne i ’andet geled’, da der her ofte kan være lettere at komme til.

Arrangering af møder
Vær tidligt ude, når du skal arrangere møderne. Da kandidaterne har travlt, skal booking af møder med dem ske i god tid. Det samme gælder planlægningen af møder og debatter. Derudover kan det være en god idé at planlægge en hel møderække, så du jævnligt mødes med kandidaterne i perioden op til valget.

Direkte kontakt – send en mail
De fleste byrådskandidaters e-mails og telefonnumre er offentligt tilgængelige på kommunernes hjemmesider. Den nemmeste vej til at få fremlagt en konkret sag eller problemstilling for en politiker er således ofte at ringe eller skrive direkte til vedkommende. En mail, hvor du gør opmærksom på din forenings situation og politiske ønsker efterfulgt af et telefonopkald, vil i mange tilfælde være den mest effektive kommunikationsform.

Spidskandidaterne har dog ofte travlt og modtager mange henvendelser. Derfor kan det som nævnt ovenfor i visse tilfælde være en fordel at kontakte en mindre ombejlet kandidat, der med højere sandsynlig vil tage problemstillingen til sig.

Paneldebatter
Et møde med politikerne kan også udformes som en paneldebat med flere kandidater på én gang. Læs her en særskilt artikel om arrangering af paneldebatter.

Kommuneundersøgelse
Mærkesager
Paneldebatter
Pressen
Sociale medier